1. Hjem Brother
 2. Support
 3. Garanti-information
 4. Vilkår og betingelser for SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)
Brother_SWAP_TD-RJ-PJ-TJ_logo_ENG

SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

Vilkår og betingelser for Brother Service Pack:
SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

 
 • Brothers standard-garanti forlænges til 4/5 år afhængig af den købte Service Pack.
 • Responstiden fra Brother er maks. 8 timer inden for kontorets åbningstider (mandag til torsdag fra 8.30 til 16.00, fredag 08.30 til 15.00).
 • Brother vil sende en anden maskine til erstatning for den gamle inden for 4 arbejdsdage.
 • Erstatningsmaskinen kan være en renoveret maskine eller en anden, tilsvarende maskine.
 • Den defekte maskine skal returneres til Brother.
 • HW-konfigurationer er ikke inkluderet.
 • Ingen sliddele (fremføringsrulle, printhoved) er dækket af denne Service Pack.
 • Intet tilbehør er dækket af denne Service Pack.
 • Denne Service Pack skal registreres og aktiveres på Brother Online, sammen med printeren, inden for 60 dage efter købsdato.
 • Alle vilkår gælder én labelprinter på én lokation.
 • Hvis et Brother-produkt, der er dækket af servicen, flyttes eller en Service Pack-supportservice overflyttes I forbindelse med salg af produktet, skal en registrering (eller tilsvarende justering af den eksisterende) foretages inden 10 dage efter købet hos den tidligere ejer. Brother er ikke forpligtet til at tilbyde support og service, hvis kunden ikke registrerer enheden som nævnt ovenfor.
 • En Service Pack-garantikode på et Brother-produkt kan kun bruges én gang.  
 • For at kunne indløse den udvidede garanti og Service Pack, skal produktet vedligeholdes samt holdes i god stand og brugermanualens anvisninger skal være fulgt.
 • Software, som blev leveret sammen med hardwaren på købsdatoen, er inkluderet i denne service.
 • Kunden forpligter sig til at gøre en passende indsats for at hjælpe Brother med at løse problemer, der kræver fjern-support, såsom opstart og selv-test, eller kørsel af testprogrammer, og levere al nødvendig information samt udføre basale tilpasninger på Brothers anmodning.
 • Kunden skal betale for servicen før købsdatoen og har ret til at annullere servicen inden for 30 dage og få alle pengene tilbage.
 • Service Packen er gældende i hele kontraktperioden, men ikke ud over produktets levetid.
 • Brothers Service Pack kan kun købes i de nordiske lande. Nogle servicetyper er ikke tilgængelige i alle lande.


Brothers Service Pack-service dækker ikke skader eller defekter forårsaget af:

 • Fejl eller funktionelle begrænsninger i anden software end dét, der er dækket af denne Service Pack.
 • Forkert eller utilstrækkelig anvendelse, forberedelse, placering, miljømæssige forhold eller anden manglende overholdelse ved anvendelse, iflg. gældende brugervejledninger.
 • Ændringer, forkert systemvedligehold eller kalibrering, der ikke udføres af Brother eller en tredjepart autoriseret af Brother.
 • Misbrug, forsømmelse, ulykke, brand eller vandskader, elektrisk interferens, transport af andre end Brother eller andre årsager uden for Brothers kontrol; eller malware (såsom virus), der ikke er installeret af Brother.
 • Uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med denne aftale, er underlagt lovgivningen i det land, hvor købet er foretaget. Den danske domstol har jurisdiktion.
 • Uoriginale labels eller andet tilbehør