1. Hjem Brother
  2. Anti-slaverierklæring

Anti-slaveri- og menneskehandelserklæring

Brother er dedikeret til at opretholde og forbedre arbejdet med at bekæmpe slaveri og menneskehandel.

Virksomhedsoversigt

Brother Nordic A/S er en del af Brother International Ltd. og vi hører under moderselskabet Brother Industries, Ltd. Vi sælger kontorudstyr til hjemmet og virksomheder samt virksomhedsløsninger. Brother Industries, Ltd. er en verdensomspændende producent af elektronik og elektronikudstyr med hovedkontor i Japan.

Vores principper og politikker

Vi forstår, at virksomheders rolle er blevet vigtigere i forhold til at opnå et bæredygtigt samfund. Derfor har Brother taget de såkaldte “Principles of Social Responsibility” til sig for at kunne fortælle omverden, hvordan vi udfører vores sociale og etiske pligter. Disse principper inkluderer vores engagement i at respektere de fundamentale menneskerettigheder ved at skabe gode arbejdsforhold og forbyde tvangsarbejde, børnearbejde og andre ulovlige arbejdsforhold. For at sikre en stram implementering, skal alle Brother-afdelinger etablere et 'whistleblowing'-system og opfordre til at de ansatte rapporterer enhver form for overtrædelse af de omtalte principper, eller andre lokale love og regulationer. For at finde ud af mere om Brothers principper og politikker, refererer vi til:

Forhandlings- og undersøgelsesfase vedrørende slaveri og menneskehandel

På nuværende tidspunkt er vi i gang med at gennemgå vores systemer for at identificere og vurdere potentielle risikoområder i vores forsyningskæde. Baseret på vores vurdering vil vi klargøre samt styrke vores systemer i forhold til at:

  • Nedsætte risikoen for slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæde
  • Overvåge potentielle risikoområder i vores forsyningskæde
  • Beskytte såkaldte 'whistleblowere'

Vi planlægger at arbejde ud fra en risikobaseret tilgang til forhandlings- og undersøgelsesfasen samt prioritere vores indsats og ressourcer baseret på det potentielle risikoniveau i vores forsyningskæde. Når vi vurderer risikoniveauet, tager vi højde for faktorer såsom geografi og virksomhedsnatur. I vores forsyningskæde fokuserer vi i øjeblikket på vores indsats i forhandlings- og undersøgelsesfasen samt indkøbsaktiviteter, fordi vi indhenter råmaterialer og dele fra tredjepartsleverandører i forskellige lande. Vi vil fortsætte med at identificere og vurdere andre potentielle risikoområder samt tage passende og relevante metoder i brug for at bekæmpe dem.

Forhandlerne overholder vores værdier

Vi har nultolerance i forhold til slaveri og menneskehandel. Vi har opbygget et system, der fokuserer på leverandører for at sikre, at de lever op til vores værdier. Systemet inkluderer selvevaluerings-spørgeskemaer og kontraktlige garantier, der kræver at leverandører lever op til vores 'Principles of Social Responsibility', CSR og indkøbsstandarder. Skulle det ske, at vi ikke er tilfredse med de svar, vi modtager i spørgeskemaerne fra leverandørerne, har vi mulighed for at bede vores leverandører om en detaljeret forklaring.

Træning

For at sikre en god forståelse af risikoen for moderne slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæde og virksomhed, udfører vi træning af vores medarbejdere.

Vi bekæmper slaveri og menneskehandel

Vi har truffet forskellige foranstaltninger for at minimere risikoen for moderne slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæde. Eksempelvis har vi bedt vores eksisterende leverandører om at besvare et spørgeskema vedrørende bekæmpelse af slaveri, ligesom vi foretager behørig screening af potentielle nye leverandører. For nærværende har alle de leverandører, der har besvaret spørgeskemaet om bekæmpelse af slaveri, erklæret, at der ikke findes eksempler på moderne slaveri eller menneskehandel i deres forretningsaktiviteter. I tillæg hertil har vi udarbejdet et sæt interne regler, der fastlægger processen for screening og kontrol af leverandører for at minimere risikoen for moderne slaveri og menneskehandel. Baseret på denne proces har vi kontrolleret nogle af vores leverandører, og kontrollen har medført, at leverandørerne har truffet korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med vores instrukser.

Yderligere skridt

Vi overvejer at implementere følgende yderligere skridt for at bekæmpe slaveri og menneskehandel:

  • udsende en menneskerettighedserklæring, der gælder hele Brother-koncernen,
  • oprette en hjælpelinje til personer, der er blevet påvirket negativt af forretningsaktiviteter inden for Brother-koncernens værdikæde,
  • gennemgå vores due diligence-processer for menneskerettigheder med henblik på at indføre yderligere trin til effektivt at identificere, vurdere og mindske risikoen for moderne slaveri inden for vores forretning og forsyningskæde
  • gennemgå og/eller opdatere vores spørgeskema om bekæmpelse af slaveri for at præcisere svarene, forbedre vores risikovurdering og give os mulighed for bedre at identificere eventuelle risici.

Denne erklæring er udarbejdet i henhold til paragraf 54(1) i Modern Slavery Act 2015 (britisk lov) og udgør vores erklæring om slaveri og menneskehandel for regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2022.

Isao Noji, Managing Director
Brother International Europe Limited
2022