1. Hjem Brother
  2. Anti-slaverierklæring

Anti-slaveri- og menneskehandelserklæring

Brother er dedikeret til at opretholde og forbedre arbejdet med at bekæmpe slaveri og menneskehandel.

Virksomhedsoversigt

Brother Nordic A/S er en del af Brother International Ltd. og vi hører under moderselskabet Brother Industries, Ltd. Vi sælger printere, printerudstyr og virksomhedsløsninger til hjemmet eller kontoret. Brother Industries, Ltd. er en verdensomspændende producent af elektronik og elektronikudstyr med hovedkontor i Japan.

Vores principper og politikker

Vi forstår, at virksomheders rolle er blevet vigtigere i forhold til at opnå et bæredygtigt samfund. Derfor har Brother taget de såkaldte “Principles of Social Responsibility” til sig for at kunne fortælle omverden, hvordan vi udfører vores sociale og etiske pligter. Disse principper inkluderer vores engagement i at respektere de fundamentale menneskerettigheder ved at skabe gode arbejdsforhold og forbyde tvangsarbejde, børnearbejde og andre ulovlige arbejdsforhold. For at sikre en stram implementering, skal alle Brother-afdelinger etablere et 'whistleblowing'-system og opfordre til at de ansatte rapporterer enhver form for overtrædelse af de omtalte principper, eller andre lokale love og regulationer. For at finde ud af mere om Brothers principper og politikker, refererer vi til:

Forhandlings- og undersøgelsesfase vedrørende slaveri og menneskehandel

På nuværende tidspunkt er vi i gang med at gennemgå vores systemer for at identificere og vurdere potentielle risikoområder i vores forsyningskæde. Baseret på vores vurdering vil vi klargøre samt styrke vores systemer i forhold til at:

  • Nedsætte risikoen for slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæde
  • Overvåge potentielle risikoområder i vores forsyningskæde
  • Beskytte såkaldte 'whistleblowere'

Vi planlægger at arbejde ud fra en risikobaseret tilgang til forhandlings- og undersøgelsesfasen samt prioritere vores indsats og ressourcer baseret på det potentielle risikoniveau i vores forsyningskæde. Når vi vurderer risikoniveauet, tager vi højde for faktorer såsom geografi og virksomhedsnatur. I vores forsyningskæde fokuserer vi i øjeblikket på vores indsats i forhandlings- og undersøgelsesfasen samt indkøbsaktiviteter, fordi vi indhenter råmaterialer og dele fra tredjepartsleverandører i forskellige lande. Vi vil fortsætte med at identificere og vurdere andre potentielle risikoområder samt tage passende og relevante metoder i brug for at bekæmpe dem.

Forhandlerne overholder vores værdier

Vi har nultolerance i forhold til slaveri og menneskehandel. Vi har opbygget et system, der fokuserer på vores råmaterialer og leverandører for at sikre, at de lever op til vores værdier. Systemet inkluderer selvevaluerings-spørgeskemaer og kontraktlige garantier, der kræver at leverandører lever op til vores 'Principles of Social Responsibility', CSR og indkøbsstandarder. Skulle det ske, at vi ikke er tilfredse med de svar, vi modtager i spørgeskemaerne fra leverandørerne, vil vi anmode om yderligere uddybning af deres svar i detaljer samt fremlægge en forbedret handlingsplan.

Træning

For at sikre en god forståelse af risikoen for moderne slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæde og virksomhed, udfører vi træning af vores medarbejdere.

Vi bekæmper slaveri og menneskehandel

Vi stræber efter at sikre, at vi ikke bidrager til slaveri, menneskehandel eller andre former for menneskerettighedskrænkende adfærd i vores forsyningskæde. Vores intention er udelukkende at beskæftige os med leverandører, der står inde for vores værdier og følger vores 'Principles of Social Responsibility'. Skulle det ske, at en leverandør ikke kan garantere at de ikke gør brug af slaveri, menneskehandel eller andre former for menneskerettighedskrænkende adfærd, vil vi stoppe samarbejdet med den pågældende leverandør.

Andre tiltag

Vores intention er at anvende andre tiltag for at bekæmpe slaveri og menneskehandel:

  • Bede vores leverandører om at udfylde et spørgeskema om anti-slaveri for at vurdere risikoen i hver enkelt forretningsområde
  • Tilføje kontraktlige bestemmelser i vores købs- og serviceaftaler, der kræver at leverandørerne garanterer, at der ikke foregår nogen form for slaveri eller menneskehandel i deres virksomhed. Derudover også at alle nødvendige tiltag bliver brugt for at sikre, at det ikke kommer til at ske

Denne erklæring er udarbejdet i henhold til sektion 54(1) i 'the Modern Slavery Act' fra 2015 (a UK Act of Parliament) og udgør vores erklæring om slaveri og menneskehandel for det finansielle år, der sluttede 31. marts 2016.

Yuichi Tada, Managing Director
Brother International Europe Ltd
5. September 2016