1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Nyheder
  4. 2014
  5. Brother vinder retssager om krænkelse af designrettigheder i Europa

Brother vinder retssager om krænkelse af designrettigheder i Europa

Brother Industries Limited (Brother) har gjort en massiv indsats for at forhindre både import og distribution af tapekassetter, der overtræder designrettigheder for selskabets P-touch tapekassetter til labelopmærkning.


Brother har konsulteret juridiske specialister for at beskytte sine rettigheder til P-touch tapekassetter og har anlagt to retssager vedrørende krænkelse af disse rettigheder for at hindre import af de krænkende P-touch tapekassetter i Holland og distribution af tapekassetterne i Tyskland.

Brother nedlagde fogedforbud over for Aster Technology Holland B.V. på baggrund af, at Asters YT-kassetter krænkede Brothers EU-designregistrering (RCD). Der blev indgået forlig i juli 2013.

Ifølge forliget accepterede Aster at:

•umiddelbart ophøre med og afholde sig fra at markedsføre, tilbyde, sælge, importere, eksportere og/eller bruge, og/eller lagerføre, de YT-kassetter, fogedforbuddet vedrører, for så længe som Brothers RCD er gyldig.

Brothers undersøgelser har også identificeret HQ-Patronen GmbH, en distributør beliggende i nærheden af ​​Hamburg, som kilde for de forhandlere, der sælger de krænkende Aster YT-tapekassetter i Tyskland.

Brother nedlagde et foreløbigt fogedforbud over for HQ-Patronen med dom i Brothers favør. Dommen betød, at tusindvis af krænkende YT-tapekassetter blev beslaglagt fra HQ-Patronens lager, og salget af de krænkende tapekassetter skulle ophøre.

Et forlig blev efterfølgende indgået i september 2013 mellem Brother og HQ-Patronen med bl.a. følgende vilkår:

• destruktion af krænkende tapekassetter, som kommer retur fra HQ-Patronen forhandlere, samt destruktion af alle beslaglagte krænkende Aster YT-tapekassetter.

Antallet af enheder, som blev beslaglagt på HQ-Patronens lager, er 16.875 stk. inklusive de krænkende tapekassetter, som er kommet tilbage fra forhandlerne.

Brothers juridiske specialister har bekræftet, at alle betingelserne i forliget med HQ-Patronen var opfyldt i marts 2014, og de europæiske sager er således lukket endeligt.

Ian Metcalfe, Director of Electronics and Innovation hos Brother International Europe, udtaler: "Disse retssager bør sende et stærkt budskab om, at vi ikke tolererer krænkelse af vores designrettigheder i Europa eller i resten af verden."

Brothers indsats i Europa er sket som følge af de positive resultater i en række amerikanske sager, hvor selskabets patentrettigheder blev succesfuldt forsvaret i forhold til krænkende tapekassetter.

I de seneste amerikanske sager har Brother anklaget Sophia Global LLC, et al. og Chi Kin Wong for at krænke tre amerikanske patenter vedrørende selskabets P-touch tapekassetter. Brother sikrede sig et permanent fogedforbud i disse sager den 7. maj 2013.

Desuden anlagde Brother en sag om patentkrænkelse mod Aster Graphics Inc, LD Products Inc. og The Supplies Guys LLC i februar 2013. Under sagen påstod Brother krænkelse af fem amerikanske patenter vedrørende selskabets P-touch tapekassetter. Brother fik nedlagt permanent fogedforbud i disse sager den 16. september 2013.

Den 18. juni 2013 anlagde Brother også en sag i USA om patentkrænkelse mod EZ Replacement Labels, LLC vedrørende krænkelse af to amerikanske patenter. Brother sikrede sig et nedlagt permanent fogedforbud i sagen den 3. september 2013.

Yderligere information fås hos
Nordic Marketing Manager Henning Elkjær, Brother Nordic A/S, telefon 43 31 31 31, e-mail: henning.elkjaer@brother.dk

tape