1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Blog
  5. Miljø
  6. 2021
  7. Digital transformation og bæredygtighed: Vigtigheden af livscyklustænkning
Lasinen maapallo sammalmättäällä

Digital transformation og bæredygtighed: Vigtigheden af livscyklustænkning

Bæredygtighed er meget mere end blot en sidegevinst ved digital transformation – de to begreber er gensidigt afhængige og driver i virkeligheden hinanden frem.

Selv om fordele, som f.eks. lavere omkostninger, længere levetid og mere miljørigtige maskiner er store, holdes transformationshastigheden måske nede, fordi digital transformation opfattes som noget meget komplekst. Og bæredygtighed er et begreb, der ofte er vanskeligt at definere – især når det drejer sig om teknologiprodukter.

For at hjælpe virksomheder med at udarbejde langsigtede teknologiplaner, der øger produktiviteten og reducerer omkostningerne, har Brother lanceret en serie af rapporter om digital transformation.

Et af hovedtemaerne i rapporterne er bæredygtighed og især vigtigheden af at tænke på hele livscyklussen. Så for at kunne være med til at forme virksomhedernes tankegang og forbedre indkøbsprocesserne besluttede vi at undersøge, hvordan disse to vigtige begreber hænger sammen.

Tæt forbundet: Digital transformation og bæredygtighed

Når digital transformation implementeres samtidig med, at der gennemføres bæredygtige tiltag, kan det have en positiv indflydelse på både virksomheder og miljøet. Blot ved at migrere alle teknologi-services til skyen kan virksomhederne eksempelvis både spare penge, reducere brugen af servere med 77 %, spare 84 % på strøm og reducere CO2-udslippet med 88%1.

Men hvad der er endnu mere interessant er, at digital transformation egentlig handler om at forbedre produktiviteten, effektiviteten og dataprocesserne. Inden for digital transformation og bæredygtighed vil intelligente, tilsluttede systemer hjælpe os til at blive bedre på ikke-økonomiske benchmarks, som eksempelvis CO2-udledning og affaldshåndtering.

I de kommende år vil bæredygtighed fortsat bevæge sig opad på den globale, politiske dagsorden. Efterhånden som det sker, vil der i stigende grad blive holdt øje med, hvordan virksomhederne agerer i forhold til bæredygtighed. Det gør sig gældende på flere områder: i forhold til kunderne, den gældende lovgivning på området, i forsyningskæden og endda også på økonomisk niveau. Vi begynder at se, at bæredygtighed og etisk afrapportering bliver mere almindeligt i Danmark, og det gør evnen til grundig analyse af data fra førende, omhyggeligt udvalgte systemer (data-mining) vigtigere end nogensinde før.

Livscyklustænkning – muligheden for bæredygtige printerindkøb

Virksomhedernes bæredygtighedsmål er som regel ret ambitiøse. Desuden er de ofte integreret i indkøbsprocessen. Deres samlede betydning begrænses dog af det faktum, at statistikker for teknologiprodukter til kontorbrug hovedsagelig fokuserer på udstyrets driftscyklus.

Ved indkøb af hardware, som eksempelvis printere, er det en god idé at udvide kriterierne for at forbedre indkøbsprocesserne i forhold til virksomhedens bæredygtighedsmål. En komplet printerindkøbstjekliste bør også indeholde den ikke-driftsmæssige fase, som eksempelvis effekten af fremstillingsproces, forsendelse, emballering og genanvendelse samt producentens egne CSR-politikker

71 % af alle SMV’er (små og mellemstore virksomheder) er enige om, at det er vigtigt at evaluere bæredygtigheden af hardware i hele udstyrets livscyklus for at kunne måle virksomhedens egentlige miljøpræstation2. Livscyklustænkning er det næste afgørende skridt, når det handler om indkøb af effektivt udstyr. Læs mere om vigtigheden af livscyklustænkning og mulighederne for bæredygtigt print i vores rapport om implementering af digital transformation.

Office of the future image depicting skyscrapers in a city business district from the ground looking up to the sky during the day

Langsigtet tankegang – digital transformation og miljøvenligt print

Nogle virksomheder er måske bekymrede for, hvordan kompleks, digital transformation kan se ud, men den opnås simpelthen ved at indkøbe bedre IT-hardware og -software, der arbejder bedre sammen og har længere levetid. .

Virksomheder og private, der ønsker at implementere miljøvenligt print, har allerede taget genanvendelse af originale blækpatroner og tonere til sig. Det næste logiske skridt mod at tænke på hele livscyklussen og brugen af miljøvenlige printere er målet om at holde den samme printer i drift så længe som muligt for at maksimere bæredygtighed og afkastet af investeringen.

En vigtig metode til at øge printerens levetid og nå virksomhedens mål for miljøvenligt print er at udføre modulære reparationer på defekt udstyr i stedet for at udskifte hele enheden. Modulære reparationer, der både omfatter udskiftning af dele og opgradering af teknologi, kan yderligere forlænge printerens levetid, så det bliver en vej til både digital transformation og miljøvenligt print.

 

Styrke til at ændre virksomheden én gang for alle

I en verden, hvor der hele tiden udvikles nye teknologier, går en helhedsorienteret og langsigtet indkøbsstrategi nu hånd i hånd med sikringen af, at virksomheden har det mest avancerede system.

Planer om digital transformation, der prioriterer fremtidig fleksibilitet, bør have fokus på både bæredygtighed og hele produktets livscyklus. Det forbedrer både indkøbsstrategien for teknologiprodukter til kontorbrug og virksomhedens samlede miljøpræstation.

Det er dog vigtigt, at man tager de langsigtede briller på, så virksomheden får mulighed for at udnytte fordelene ved digital transformation og bæredygtighed og de direkte kan se, hvad der sker, når disse driver hinanden fremad.

Hvad er det virkelige udbytte for virksomhederne? Effektive systemer, forbundet information, øget forretningsindsigt og naturligvis løbende forbedringer af virksomhedens miljøpræstation – alt sammen noget, der giver øget kundetilfredshed. Kunderne får ikke kun en god oplevelse, men får også et positivt indtryk af din virksomhed.

Når alt kommer til alt – er det så ikke dét, alle virksomheder stræber efter?

Få hjælp til at etablere en bæredygtig indkøbsstrategi for din virksomhed ved at downloade rapporten om bæredygtighed, der er en del af vores serie af rapporter om digital transformation. 

Læs mere om, hvordan Brother kan hjælpe dig til at nå dine mål for miljøvenligt print med miljøbevidste printervalg og -indkøb og se, hvad vi gør for at skabe positive forandringer.

Kilder:

1 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/11/08/10-reasons-sustainability-needs-to-be-part-of-your-digital-transformation-strategy/?sh=4895c5e07ef6

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

Mere fra Miljø

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen