We sat down with Brother CIO Basil Fuchs to talk about IT Resilience

Interview med Brothers CIO om IT-robusthed, og hvorfor det er nødvendigt med en plan for 2023

For Basil Fuchs, der er CIO hos Brother International Europe, lå det ligesom i kortene, at han skulle gøre karriere inden for IT, da han som barn i 1980’erne havde lært sig selv at programmere.

 
I dag er han ansvarlig for Brothers europæiske IT-afdeling, der sørger for implementering og overvågning af digital og datadrevet innovation, og arbejder ud fra Brothers europæiske hovedkontor i Manchester.

Vi satte Basil stævne for at spørge ham, hvorfor det er så vigtigt med en plan for IT-robusthed i 2023.
Photo of Brother CIO Basil Fuchs

Hvad inspirerede dig til en karriere i IT-branchen?

Som barn havde jeg en Commodore 64, og jeg var ham, der sad og programmerede spil i frikvartererne i skolen. Så jeg var bidt af en gal computer i en tidlig alder, og senere opdagede jeg den erhvervsmæssige side af IT. Før jeg kom til Brother, arbejdede jeg i IT-afdelingen i det schweiziske militær. Det var en meget interessant tid.
Hvor længe har du arbejdet hos Brother, og hvilke jobs har du haft?   

Jeg startede som IT-chef hos Brother (i Schweiz) og havde flere forskellige stillinger på tværs af Europa, før jeg i 2011 flyttede fra Schweiz til Manchester. Jeg startede hos Brother Europe som portefølje-manager, og i dag er jeg CIO med ansvar for virksomhedens europæiske IT-afdeling
Hvorfor er IT-robusthed så vigtig?   IT-robusthed er evnen til at holde vigtig infrastruktur, systemer og applikationer oppe at køre på trods af katastrofer og forstyrrelser. Det er vigtigt for at beskytte virksomhedens data og reducere risikoen for nedetid og datatab.
Hvem er ansvarlig for IT-robusthed, og hvordan relaterer det til virksomhedens forretningsmæssige robusthed? 
Efter vores mening består IT-robusthed af risikostyring og datakontrol. Som IT-afdeling er vi fuldstændig på linje med koncernens overordnede risikostyring og forretningsmæssige kontinuitet, fordi vi har ansvaret for så mange processer.

Vores outsourcingpartner og vores IT-partnerne er specialister på området, og vores opgave som intern IT-afdeling er at organisere robustheden. Det vil sige, at vi skal planlægge på tværs af alle interessenter og sikre, at de alle er på linje og på samme niveau.

At bevare virksomhedens IT-robusthed er et fælles ansvar på tværs af ledelse, medarbejdere og partnere. I sidste ende har alle en rolle at spille i forhold til at gøre organisationen mere robust over for forstyrrelser. For eksempel er det vigtigt at opbygge en robust arbejdsstyrke, der er opmærksomme på diverse IT-risici, og som kan være en del af løsningen via kontinuerlig uddannelse og forretningsmæssig support..  
Hvilke foranstaltninger havde Brother på plads før Corona-pandemien?Den global Corona-pandemi og nedlukningen var ikke scenarier, vi havde planlagt efter. Vi var dog i stand til at skifte til at arbejde hjemmefra på baggrund af vores etablerede planer for IT-robusthed. 

Pandemien var en helt speciel situation, så det tætteste vi kommer på den udfordring, er de såkaldte beredskabsøvelser, vi gennemfører hvert år. Her gennemspiller ledergruppen bestemte scenarier, der kunne ske, eller som er sket for andre virksomheder, for at teste vores respons. På den måde lærer organisationen noget om, hvad vi kan gøre bedre, hvis situationen indtraf i virkeligheden.
Hvad var Brothers respons på Corona-pandemien?Vi gik hurtigt over til at arbejde hjemmefra og kunne gøre det med ro i sindet på grund af de værktøjer og onlineplatforme, vi havde lanceret. Vi havde en overgangsperiode med hybridarbejde, fordi nogle havde brug for adgang til vores fysiske lokaler og til de systemer, der endnu ikke kørte i skyen.

Desuden oplevede vi, at det, vi tidligere troede ville give store problemer, som eksempelvis adgang til computersystemerne, ikke nødvendigvis udgjorde de største udfordringer. Den største udfordring var snarere medarbejdernes personlige datasikkerhed og deres arbejdsredskaber. Det handlede mere om at sikre, at de havde et web-kamera og en kontorstol derhjemme, hvis de ikke havde det i forvejen..
Hvad har I som virksomhed lært om IT-robusthed?
Det er en naturlig udvikling. En gang om året gennemfører vi en ’disaster recovery’ for at kontrollere, at vores sikkerhedskopiering fungerer, samt at systemerne kan genstartes eller flyttes til en anden lokation, hvis en større katastrofe rammer. En mere moderne tilgang er, foruden den rutinemæssige kontrol, at teste mere planlagte scenarier, så vi ikke bare reagerer, men også proaktivt forbedrer vores systemer.

Pandemien har desuden påvirket vores måde at udvikle nye produkter og ydelser på. Eksempelvis har vi forbedret Brothers MPS-løsning (Managed Print Services), så vi kan hjælpe kunderne til at opnå øget IT-robusthed, bedre produktivitet og lavere omkostningerne i den nye verden af hybridarbejde.
Hvordan har det påvirket jeres tilgang til IT-robusthed i fremtiden?Den største læring er, at man ikke kan forberede sig på alt. Det er vigtigt at være fleksibel og have et team, der kan tænke selv og handle hurtigt inden for de fastlagte rammer. Desuden skal vi i højere grad bruge vores partnere og forskellige outsourcing-løsninger, eksempelvis printhåndtering, så IT-afdelingen bliver aflastet.
Hvad er de største udfordringer, man som IT-beslutningstager står over for i dag? 
Nutidens IT-landskab er meget mere komplekst. Tidligere lå alting i en datacentral, og det var den, vi skulle beskytte. Nu foregår databehandling hjemmefra, på farten og i skyen. Derfor er det vigtigt at bevare et godt ledelsesmæssigt overblik og udarbejde letforståelige retningslinjer, der kan hjælpe alle til sikker datahåndtering.
Hvad er efter din mening de tre vigtigste prioriteter for at opnå IT-robusthed?Der er mange faktorer, der bidrager til IT-robusthed. De tre topprioriteter er efter min mening følgende:

Sikkerhed: IT-robusthed går ud på at beskytte data og systemer mod uautoriseret adgang, brud på datasikkerheden og tyveri. Det gør vi ved at investere i processer og teknologier som f.eks. kryptering, adgangskontrol, firewalls og antivirusprogrammer. Derudover er det vigtigt at uddanne medarbejderne i bedste praksis for cybersikkerhed, for eksempel i at bruge stærke adgangskoder og undgå phishing-emails.

Fleksibilitet: Robusthed handler om at kunne tilpasse sig skiftende behov og omstændigheder. Det kræver implementering af teknologier, der muliggør mobilt arbejde. Det kræver også etablering af et fleksibelt IT-miljø. Et IT-miljø, der kan håndtere afbrydelser eller driftsforstyrrelser, og som hurtigt kan genoprette adgangen. Jeg anbefaler alle, at man udfordrer sit beredskab med regelmæssige ’disaster recovery’-rutiner og risikobaseret planlægning.

Samarbejde: Altafgørende for en robust IT-organisation er også at have et stærkt netværk af pålidelige personer, både i og uden for virksomheden. Det kræver processer, der letter kommunikationen og koordineringen mellem de forskellige teams og interessenter. Det kræver desuden, at der etableres tillid, ansvarlighed og gennemsigtighed blandt ledere og medarbejdere. Sørg desuden for at virksomhedens planer for forretningskontinuitet er koordineret med planerne for IT-robusthed

Vil du mere om, hvordan Brother kan hjælpe din virksomhed? Kontakt os her. Eller tjek vores 5 trin til opnåelse af effektiv IT-robusthed. 

 

Mere fra Sikkerhed

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen