1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Videnscenter
  5. Scanning
  6. Sådan kan dokumentscannere hjælpe sundhedssektoren til endnu bedre sundhedspleje
Lääkäri pukeutuneena valkotakkiin, vieressä on Brotherin monitoimitulostin.

Sådan kan dokumentscannere hjælpe sundhedssektoren til endnu bedre sundhedspleje

Overalt i Europa er sundhedssektoren presset på flere fronter. Den aldrende befolkning og den voksende kliniske byrde øger arbejdsbelastningen.

 

Konstant stigende administrative og budgetmæssige krav tvinger sundhedspersonalet til at arbejde mere effektivt1. De forandringer, COVID-19-pandemien har medført, har krævet hurtig tilpasning, og det har medført en jagt på nye måder at arbejde på og fremskyndet den digitale transformation i sundhedssektoren.

Det virker indlysende, at jo længere tid sundhedspersonalet bruger på patienterne, jo bedre kvalitet kan de yde2. Men mængden af administration i sundhedssektoren er enorm. I gennemsnit går der 120 administrative opgaver igennem en kliniks system hver eneste dag. Men flere af opgaverne returneres til lægerne på grund af manglende oplysninger3 – det er spild af lægernes tid.

Hvert minut, der bruges på håndtering af data i form af fysiske dokumenter – eksempelvis patientjournaler, recepter, lægerapporter og breve – øger den administrative byrde endnu mere.

Digital transformation i sundhedssektoren


70 % af medarbejderne i sundhedssektoren siger, at dobbeltarbejde og langsommelige, manuelle processer forhindrer dem i at nå deres daglige prioriteringer og påvirker patientoplevelsen4.

Det tvinger mange sundhedsorganisationer til at søge bedre måder at håndtere data på. De kigger mod ny teknologi for at lette og effektivisere arbejdsbyrden, og digitalisering af patientdata er et vigtigt element i denne transformation.

Vores rapport ‘Teknologi i sundhedssektoren’ undersøger, hvordan metoderne til at opbevare og dele patientinformation ændrer sig. Rapporten slår fast, at to tredjedele af medarbejderne i sundhedssektoren i forvejen mener, at digitaliserede arbejdsgange er mere effektive end papirbaserede systemer4.

Den nemmeste måde at oprette elektroniske patientjournaler på er at konvertere papirjournaler til digitale dokumenter, så oplysningerne i dem kan deles og gøres tilgængelige for alle, der har brug for dem. Dette gør dokumentscannere til stadigt vigtigere udstyr.

Hvorfor er det nødvendigt med en scanner?


Konvertering af papirjournaler til et digitalt format, der hurtigt og sikkert kan læses, gemmes, søges i og deles, er lettere, end man måske skulle tro.

Med en scanner kan papirdokumenter omdannes til søgbare pdf-filer, der kan linkes til elektroniske patientjournaler. Det gør adgangen til patientjournaler hurtigere og nemmere ved hjælp af søgeord. Brugen af scannere gør det også muligt at læse og importere data fra patientjournaler direkte i dokumenthåndteringssystemer.

Brugen af scannere til digitalisering af data sikrer desuden patientjournaler mod at gå tabt eller blive fejlarkiveret. Det sikrer også, at de ikke bliver udsat for beskadigelse eller sikkerhedsrisici. Desuden kan kvaliteten af scannede breve eller recepter med stregkoder blive endnu bedre ved at vælge en bordmodel, der understøtter Barcode Utility scannesoftware. Den læser automatisk de mest almindelige stregkodeformater under scanningen og gemmer dokumentet i foruddefinerede mapper, hvilket sparer tid og reducerer antallet af fejl.

Nemmere adgang til patientjournaler


Det kliniske og administrative personales evne til at dele de rette oplysninger med de rette personer på det rette tidspunkt betyder, at de hurtigt og nemt kan træffe mere informerede beslutninger. 77 % af medarbejderne i sundhedssektoren er i forvejen enige om, at digitale arbejdsgange bliver vigtigere i fremtiden4.

Samtidig er disse data nemme at tilgå ved de forskellige patientkontaktpunkter, og det giver et langt mere sammenhængende patientplejesystem4.

Eksempelvis har et fransk hospital konverteret ti års patientnotater til et enkelt datasæt. Det gav dem for første gang et samlet overblik over tendenserne i deres data og et mere strategisk syn på deres sundhedsydelser. Ved at analysere sammenhængene mellem forskellige variabler – altså identificere de fælles faktorer hos patienter med visse sygdomme – var de i stand til at spore effektiviteten af de lægemidler, der var blevet ordineret4. Det er virkelig teknologi, der gør en forskel.

Find ud af, hvordan Brother kan hjælpe med at reducere administrationsbyrden og forbedre personalets effektivitet med endnu bedre patientpleje, ved at tjekke vores specialudviklede dokumentscannere til sundhedssektoren ud og download vores rapport ‘Teknologi i sundhedssektoren’.

 

 

Kilder:

1. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care

2. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/ “A pilot study of the duration of GP consultations in Ireland” -  01 December 2019

3. https://www.england.nhs.uk/gp/case-studies/tackling-a-backlog-of-admin-tasks-north-brink-practice-midlands-and-east/

4. Savanta: "Technology in healthcare" - January 2021Mere fra Scanning

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen