1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljø og bæredygtighed
  4. Cool Earth
  5. Initiativer med Cool Earth
RWSSP staff, during a research visit to villages in Milne Bay assisting projects ran by Cool Earth that Brother have supported.

Vi må gøre noget for at beskytte vores planet, mens vi stadig kan

Sikkerheden på vores planet er i fare hver eneste dag på grund af klimaændringer, og hos Brother mener vi, at beskyttelsen af vores sidste tilbageværende regnskove er afgørende for at stoppe klimaændringerne samt udbedre nogle af de skader, der er sket. Derfor samarbejder vi med Cool Earth og er stolte af at være den partner, de har haft i længst tid. 

Regnskovene er naturlige kulstofdræn - de absorberer kuldioxid og hjælper med at forhindre stigende temperaturer på Jorden, så det er af afgørende betydning at beskytte både dem og de mennesker, der lever i regnskovene. Vi skal sikre, at de lokalsamfund, der bor i disse vigtige økosystemer, har den viden, støtte og det udstyr, der er nødvendigt for at beskytte, fremme og i sidste ende redde de regnskove, vi stadig har tilbage.

Det er af afgørende betydning, at vi støtter denne klimaindsats. Siden vores partnerskab med Cool Earth begyndte, har Brother bidraget til at beskytte over 70.000 hektar regnskov, hvilket svarer til omkring 27 millioner træer, der kan lagre over 37 millioner tons kulstof. Dette beskytter et væld af biodiversitet og holder verdens kulstofdræn intakte.


Vores regnskove skal have mulighed for at trives, hvis de skal spille en vigtig rolle i at absorbere CO2 og holde vores planet sund.

Støt Cool Earth og deres initiativer ved at genbruge dine brugte forbrugsstoffer

Seneste Cool Earth-initiativer, Brother-kunder har støttet 

The aftermath of forest fires in the community of Potsoteni, Peru.

Forebyggelse af brande i Amazonas

Gennem et nyt partnerskab med Central Asháninka del Río ene (CARE) yder Cool Earth støtte til lobbyister i lokale regeringer, så de kan sikre vigtige midler til brandforebyggende initiativer. Dette omfatter fire nøgleprogrammer: Forebyggelse (juridisk, fysisk), forberedelse og kontrol, informationsformidling samt juridisk bistand og finansiering.

Det langsigtede mål er at give folk den uddannelse, de har brug for til at identificere og overvåge de skiftende forhold i skoven, så de kan bekæmpe brande, før de overhovedet begynder.

Asháninka har en lang historie med kontrolleret afbrænding, der begrænser farlige skovbrande. Tilpasning til klimaforandringer ved at nytænke Asháninka-folkets traditionelle jordforvaltningspraksis vil skabe nye måder at bevare regnskoven på. På den måde beskyttes deres hjem og levebrød samt planetens sundhed.

 

A bird's eye view of the edges of an Asháninka village on the edge of the Rio Ene, Peru.
Mariá harvests cacao pods, the raw ingredients for chocolatein Papua New Guinea.
A handwashing station Brother customers have help fund which is now actively helping reduce illness in Papua New Guinea

Sådan beskytter rene hænder Ny Guineas regnskov

Du tror måske ikke, at regelmæssig håndvask hjælper med at bekæmpe skovrydning, men det gør den faktisk.

I Papua Ny Guinea er Brother med til at støtte Cool Earth med 24 stationer med håndvaske til regnskovssamfundene. Men hvordan redder det træer? Håndvask er det første skridt i en dominoeffekt af positive foranstaltninger, der sikrer, at skoven og dens samfund forbliver sunde. Det støtter en kultur af sundhed og hygiejne. 

Rene hænder betyder færre sygdomme. Færre sygdomme sikrer, at de mennesker, der lever i regnskoven og beskytter den, er mere modstandsdygtige. Flere raske mennesker betyder færre dyre besøg hos lægen. Færre udgifter til lægebehandling betyder bedre økononomi. Og bedre økonomi betyder mindre pres for at fælde og sælge træ fra regnskoven.

Stationerne med håndvaske, der er bygget af lokale folk og placeret i skoler, markeder og sundhedscentre, har forbedret livet markant for over 2.500 mennesker. Derudover er der også blevet givet yderligere træning i hygiejne til 33 frivillige fra otte landsbyer.

 

 

Find ud af, hvad du ellers kan gøre for at hjælpe og støtte Cool Earth i dag