A worker on a factory line in a distributed manufacturing and logistics operation is applying a printed barcode label to a package.

Hvordan kan vi sikre nøjagtige stregkodelabels?

Nøjagtige stregkodelabels, der er lette at læse, er altafgørende for alle globale produktions- og logistikvirksomheder.

Virksomhederne ønsker at sikre, at deres stregkodelabels, overholder alle kunde- og branchestandarder, samt at de er læsbare gennem hele forsyningskæden. Man ønsker ikke længere at nøjes med stikprøver af stregkodeprint.

Selv om de fleste verificeringer i dag omfatter 1D-stregkoder, kommer overgangen til 2D-koder til at skabe en øget interesse for disse muligheder. Det skyldes, at labeldesignere og labelprintere i dag skal have plads til flere oplysninger på et mindre område – skrivefeltet bliver mindre samtidig med, at læsbarheden skal bevares.

Læsbare labels sikrer fuld sporbarhed, og det giver en mere effektiv forsyningskæde og virksomhedsdrift. Løsninger til validering og verificering af labeldata benytter kamera-/visionsbaseret scanneudstyr, og det kræver konsekvent brug af labeldatabaser samt nøjagtige labelprintere. En verifikator giver et signal, når systemet støder på en dårligt printet eller fejlbehæftet label, og det giver mulighed for at sætte produktionen på pause, så brugeren kan identificere og rette fejlen samt fjerne det eller de tvivlsomme produkter fra produktionslinjen.

 

Hvorfor bliver virksomhederne mere og mere optagede af validering og verifikation?

VDC Research, der er førende på det globale marked inden for teknologi til automatisk identifikation og datafangst (AIDC), gennemførte for nylig en undersøgelse blandt virksomheder for bedre at forstå deres investeringer i teknologi til datafangst og mærkning.

Det ultimative mål er at mindske risikoen ved fejlbehæftede labels og andre mærkningsfejl, samtidig med at nøjagtigheden generelt forbedres. Respondenterne i undersøgelsen svarede, at de i stigende grad overvejer at investere i udstyr til inline stregkodeverificering for at minimere eller helt udelukke fejl. Ved at indføre stregkodevalidering og -verifikation som en vigtig del af labelprintprocessen kan virksomheder kontrollere korrektheden og kvaliteten af deres labels og dermed opnå øget sporbarhed.

VDC mener, at dårlige stregkoder ofte ikke ville blive opdaget uden verificering, medmindre de er komplet ulæselige. Næsten alle adspurgte virksomheder (96 %) er i gang med – eller planlægger – at investere i udstyr, der kan verificere kvaliteten af data, bogstaver og tal, og som kan identificere labels, der ikke overholder kundestandarder og lovkrav.

Uforpligtende anbefalinger omfatter desuden overensstemmelse med ISO/IEC-standarder som 15416 (specifikationer for test af stregkode-printkvaliteten – lineære symboler), 15415 (specifikationer for prøvning af printkvaliteten af stregkoder – 2D-symboler) og 29158 (kvalitetsvejledning til DPM – Direct Part Mark).

Virksomheder undersøger og investerer i teknologier, der kan hjælpe dem med at reducere risikoen forbundet med fejlmærkning og forsendelse af produkter med dårligt printede og ulæselige labels. En sådan investering har en positiv indvirkning på både produktion og distribution samt resulterer i færre tilbagekaldelser og mere tilfredse kunder.

A worker on a factory line in a distributed manufacturing and logistics operation is inspecting a printed barcode label before attaching it to a package.

Hvad driver investeringerne i verifikations- og valideringssystemer til labels?

De væsentligste faktorer, der bidrager til en stigende efterspørgsel efter og interesse for verificeringssystemer er:

 

1.    Behovet for at øge virksomhedernes generelle effektivitet er stærkere end nogensinde før.

Virksomheder har svært ved at måle de reelle omkostninger forbundet med mærkningsfejl. De gør dog en indsats for at mindske antallet af fejl og øge produktiviteten. At investere i standardiseret labelteknologi er et skridt i den rigtige retning. Automatisering af labelprintprocesser kan sikre ensartethed, og at man overholder lovmæssige standarder, da der ikke er plads til fejlbehæftede, manuelle indtastninger af data. Visionsbaserede kontrolløsninger er blevet et vigtigt led i overvejelserne, da det er med til at standardisere labelprintprocessen uafhængigt af tid og sted.
 

2.    Streng kvalitetskontrol er blevet afgørende for at minimere produktions- og leveringsfejl.

Der er et stigende behov for at kunne printe variable data til labels, især når der er tale om produktion af store mængder labels, der skal opfylde komplekse krav. VDC’s undersøgelse viser, at en stor del af de labels, der printes til eksempelvis emballering, lagerstyring og forsendelse, kræver nøjagtige og variable data. Behovet for at kunne kontrollere kvaliteten af labels på produkterne, før de forlader virksomheden, er større end nogensinde før. Realtidsvalidering og -verifikation imødekommer dette specifikke krav om kontrol af datakvalitet og understøtter virksomhedens mål om fuld sporbarhed. Verificeringssystemer til labels omfatter flere lag af kontroller, der sikrer, at de pågældende labels er korrekt påsat produkterne, at de matcher det indhold, der skal printes, og at de er læsbare, så printhoveder med fejl fanges, før de forårsager driftsstop.

3.    Unøjagtigheder på grund af fejlmærkning er uacceptable i forsyningskæder, hvor alt skal gå stærkt.

Nutidens virksomheder er i stigende grad globale – både hvad angår indkøb og distribution. Det er ikke længere tilstrækkeligt at virksomheden er agil og fleksibel i produktionen. Man skal også kunne tilpasse teknologiinvesteringer og implementeringsstrategier, for at sikre at fejl i processerne undgås. Behovet for nøjagtighed inden for mærkning og realtidskontrol af varebevægelser har aldrig været større, selv om virksomheders omkostninger granskes nøjere end nogensinde før. Implementering af automatisk, visuel kontrol bliver et populært tiltag for at sænke antallet af fejl og derved øge den samlede produktivitet.

4.    De gældende regler på området ændrer sig konstant, og det er med til at drive automatiseringen af processer.

Førende, globale tilsynsmyndigheder og storkunder anbefaler, at deres samarbejdspartnere indfører tilstrækkelig kontrol af stregkodekvaliteten. Det skal være med til at øge sporbarheden for eksempelvis bildele, medicinsk udstyr, lægemidler m.m. FDA (Food and Drug Administration) siger i deres vejledning til unik produktidentifikation (UDI), at ”når der bruges en stregkode baseret på automatisk identifikation og datafangst (AIDC), bør UDI-stregkodens  printkvalitet kontrolleres.”

VDC’s hovedundersøgelse antyder, at virksomheder kan have processer implementeret, der kræver overholdelse af ANSI-standarder, med en samlet karakter på C eller derover. Anbefalinger vedrørende labelkvalitet bør standardiseres på tværs af brancher og produktkategorier, især når det gælder storproduktion og regulering på tværs af landegrænser.

5.    En automatiseret printløsning eliminerer risikoen for fejlindtastede data.

Problemer med læsbarhed kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for både producenten og dennes leverandører og distributører. VDC’s undersøgelse viser, at blandt de målbare omkostninger forbundet med fejl ved stregkodemærkning, er de mest væsentlige: dyre tilbagekaldelser (34 %), affald pga. omarbejdning og skrotning (26 %) og tilbagebetalinger (23 %). Printautomatisering står højt på virksomhedernes prioriteringsliste over investeringer, så man kan fjerne menneskeskabte fejl fra labelfremstillingsprocessen. Implementering af automatisk, visuel kontrol og Auto ID-udstyr gør det nemmere for virksomhederne at undgå ulæselige stregkoder og at automatisere genprint af nye stregkodelabels.

Hvordan kan virksomhederne sikre en høj labelkvalitet ved hjælp af disse løsninger?

VDC’s undersøgelser viser, at fejlprocenten for labels er på godt 3 %. Fejlene opstår typisk på grund af faktorer som svingende opmærkningsprocesser på tværs af lokationer samt manuel stikprøvekontrol af specifikke stregkodelabels fra udvalgte varepartier. Indførelse af funktioner til labelkontrol kan medvirke til at holde produktet i bevægelse gennem hele forsyningskæden, uden unødvendige driftsstop, og dette bidrager til en lavere driftsrisiko.

Det ultimative mål er at sikre en fejlfri printproces. Validering og verifikation af labeldata undervejs i processen medvirker til at nå målet. Det gør det desuden muligt for virksomheder at scanne, verificere, klassificere og potentielt registrere hver eneste label, der printes. Automatisering af labelprint er en afgørende faktor for at nå dette mål. VDC mener, at det vil være meget vanskeligt manuelt at opfylde kravene til opdatering og validering af individuelle skabeloner, medmindre man udnytter mulighederne i de dynamiske labelfremstillingsprocesser.

Den voksende brug af de datarige 2D-stregkoder er med til at øge bevidstheden om og investeringerne i labelvaliderings- og verifikationsløsninger.

Det sker i takt med, at disse stregkoder giver mulighed for at indeholde flere data på mindre plads sammen med 2D-verifikationernes fleksibilitet ved scanning og kontrol af fejl. Funktioner som sporbarhed af komponenter til bilindustrien, opfyldelse af kravene til serialisering og udstyrsidentifikation (UDI) inden for biovidenskab samt den øgede anvendelse af 2D-koder til fødevareindustrien er med til at drive udviklingen fremad.

Klik her for at læse mere om Brothers transport- og logistikløsninger.


Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen