1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Blog
  5. Innovationsblog
  6. 2021
  7. Vil COVID-19 forandre sundhedsplejen for altid? Teknologien bag en bedre fremtid for sundhedssektoren
sjukhusläkare som bär en ansiktsmask håller en spruta som innehåller ett läkemedel eller vaccin

Vil COVID-19 forandre sundhedsplejen for altid? Teknologien bag en bedre fremtid for sundhedssektoren

COVID-19-pandemien er en hundredårshændelse, og den har krævet en nærmest overmenneskelig indsats fra medarbejderne i sundhedsplejen overalt i verden.

Lige fra sygeplejersker til receptionister, fra læger til sygehusenes IT-afdelinger: Alle har samarbejdet for at holde sundhedssektoren kørende under et hidtil uset pres.

Den hastighed, hvormed nye arbejdsgange og helt nye afdelinger er blevet etableret, er intet mindre end fænomenal. Men hvordan kommer sundhedssektoren videre herfra?

 

Lige nu er der behov for ikke bare at tiltrække, uddanne og fastholde flere medarbejdere i sundhedssektoren, men også for at sikre, at deres tid bruges, hvor den tilfører størst værdi – nemlig i patientplejen.


EIT Health (European Institute of Technology Health)


COVID-19 har i høj grad forandret måden, man interagerer med mennesker på inden for sundhedsplejen. Af hensyn til personalets og patienternes sikkerhed har mange klinikker og sygehuse reduceret den fysiske interaktion, idet venteværelset er erstattet af virtuelle eller telefoniske konsultationer.

Indførelsen af fjerntjenester har lettet presset på det kliniske personale, og det giver god mening at have dette med i tankerne, når man skal finde ud af, hvordan sundhedssektoren skal se ud, når hverdagen vender tilbage.

COVID-19 har uden tvivl fremskyndet den digitale transformation i sundhedssektoren, og de, der før var skeptiske over for digitaliseringen, har med egne øjne oplevet fordelene for både patienter og personale.

 

Hvordan måden at arbejde på er blevet ændret

COVID-19-pandemien har nødvendiggjort et skifte til at arbejde hjemmefra for mange i sundhedssektoren, og det vanskeliggør håndteringen af papirjournaler. Mange af de digitale løsninger på disse problemer er dog allerede tilgængelige  – f.eks.dokumentscanning og oprettelse af elektroniske journaler – og arbejdsgangene har mange steder kunnet fortsætte uden afbrydelse.

Sundhedssektoren med gode, etablerede systemer til håndtering af data og dokumenter er bedre til at tilpasse sig. Specielt de systemer, der sikrer, at speciallæger kan hente patientjournalerne ned på deres skærm, dele oplysningerne og hurtigt drøfte behandlingen med et bredere team ved hjælp af videoopkald.

Ved at vælge digitalisering af patientdata kan man reducere dobbeltarbejdet med flere forskellige systemer samt det tunge papirarbejde og bruge mere tid fysisk sammen med patienterne. Det er dog bare toppen af isbjerget.

80 % af de aktiviteter, der i øjeblikket optager sundhedspersonales tid, kan effektiviseres eller måske endda elimineres ved brug af teknologi.1

Det understøttes af data fra en rapport udarbejdet af European Institute of Technology og McKinsey i 2020, der fastslår, at teknologi ikke blot kan reducere tidsforbruget til administrative opgaver, men også afhjælpe manglen på arbejdskraft og fremskynde forskning og udvikling af behandlinger, der redder liv.

A medical doctor's blue scrubs, red stethoscope and patient files are displayed from the top down in this hospital scene

Forandring på længere sigt

Under pandemien foregik den kortsigtede, reaktive implementering af ny teknologi sideløbende med det mere langsigtede skifte i sundhedssektoren, der allerede var i gang. Helt tilbage til pandemiens begyndelsen sagde 77 % af de europæiske læger, at deres organisation allerede var ”rimeligt velforberedt” eller ”rigtig godt forberedt” på implementeringen af digital teknologi.2

I lyset af den hurtigt accelererende digitale udvikling siger 74,7 % af de praktiserende læger, 60,2 % af lægerne i sekundærsektoren og 56,8 % af sygeplejerskerne i EU, at COVID-19 har fremskyndet implementeringen af digital teknologi og transformeret måden, de arbejder på.2

I løbet af pandemien er det blevet tydeligt, at det arbejde, IT-afdelingerne har udført for at modernisere og styrke teknologien i sundhedsplejen, har båret frugt. Selv under et utroligt pres har de fleste gjort det helt fantastisk og har skabt mulighed for øget samarbejde mellem forskellige læger, og endda mellem landene. 

Cristian Bușoi, der er rumænsk læge og medlem af Europa-Parlamentet, hyldede denne kurs mod øget samarbejde og sagde: ”Jeg er sikker på, at samarbejdet, dialogen og solidariteten vil fortsætte. Måske vil det være svært at bevare engagementet på samme høje niveau, når vi ikke er i krise, men beslutsomheden vil være der. Alle indså, at vi kunne gøre mere på EU-niveau.”3

 

Den store udfordring, pandemien har været, har helt sikkert været med til at fremskynde processen. Alle parter har kæmpet for at kunne levere pleje både hurtigt og på afstand. Dette momentum skal dog bevares for at sikre, at fordelene for sundhedssystemerne bliver integreret på længere sigt og er med til at forberede dem i fremtiden – noget, der vil gavne os alle.

Jan-Philipp Beck, CEO European Institute of Technology Health


Undgå eksklusion

På trods af dette løfte er det vigtigt at huske, at digital transformation i sundhedssektoren ikke kun handler om data og arbejdsgange: Det handler om mennesker. Dog må vi træde varsomt.

Ved at ændre sundhedsplejen til at være 100 % digital, risikerer vi at udelukke de mennesker, der har mest brug for den. Digitale færdigheder er stadig en barriere for mange ældre og udsatte samfundsborgere. Undersøgelser viser, at 80 millioner europæere aldrig bruger internettet, enten fordi de ikke har en computer, eller fordi det er for dyrt – og 28,9 % af alle europæerne mangler basale digitale færdigheder, hvilket øger risikoen for eksklusion fra sundhedsplejen.2

Man skal desuden huske, at den menneskelige natur også spiller en rolle. Selv om teknologi er en naturlig del af manges liv, er nogle patienter måske endnu ikke helt trygge ved tanken om videokonsultationer. Især i en tid, hvor privatliv og sikkerhed står øverst på dagsordenen.

 

COVID-19-pandemien har forandret sundhedssektoren og forårsaget radikale ændringer i håndteringen af patienter, og den har samtidig fremrykket digitaliseringen med mindst et årti. Den digitale transformation bliver afgørende for udformningen af fremtidens sundhedssektor.

Deloitte: Digital Transformation

Etablering af et nyt IT-landskab i sundhedssektoren

Den fulde effekt af COVID-19 ses måske først om mange år. Men hvis sektoren skal bygge videre på de fremskridt, der er sket i den seneste tid, skal momentum fastholdes. Mens mange i sundhedssektoren har vist, hvordan digitalisering og den rette IT-infrastruktur kan gavne patienterne og lette presset på medarbejderne, der er i front, er det vigtigt at huske, hvor hurtigt denne transformation egentlig skete. .

Sundhedssektoren kan have langsomme ændringstempi, men pandemien har vist, at hurtig tilpasning er mulig, når nødvendigheden af forandring er uomgåelig. Nu er det så vigtigt, at vi lærer af disse erfaringer og tilpasser dem til det nye, post-pandemiske landskab. .

Tilbage fra pandemien står sandsynligvis nye relationsparadigmer baseret på samarbejde, ‘goodwill’ og øget tillid. Holdningen til patientpleje har ændret sig, og tidligere forhindringer er blevet fjernet.

Deloitte: Digital Transformation


IT-afdelingerne har her en central rolle at spille. Mange har allerede høstet gode erfaringer med implementering af teknologi i sundhedsplejen, både i form af bedre dokumentscanning og -deling samt fjernarbejde. Udfordringen bliver nu at sikre, at erfaringerne kan kopieres i makroskala.

Selv om begivenhederne har været katastrofale, har de være med til at fremhæve to væsentlige egenskaber ved den europæiske sundhedspleje: robusthed og nytænkning.

Det åbner op for spændende muligheder, hvor de førende i IT-branchen kan komme til at spille en stor rolle i transformeringen af arbejdsgangene, samarbejdet og patientoplevelsen i sundhedssektoren på tværs af Europa.

Brother har en mangeårig historie og bred erfaring med levering af teknologiløsninger til sundhedssektoren. Fra apoteker og praktiserende læger til hospitaler: Vores løsninger er med til at lette sundhedspersonalets daglige arbejde.

Læs mere her eller kontakt os for mere information.


Kilder:

1. sciencebusiness.net: “EIT Health urges European healthcare providers to embrace AI and technology after the pandemic highlights fragility of healthcare systems” – April 2021

2. Deloitte: "Digital transformation: Shaping the future of European healthcare September 2020"

3. sciencebusiness.net: “ Pandemic could prompt healthcare overhaul” - 18 May 2021


Mere fra Innovation

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen