1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Blog
  5. Sikkerhed
  6. 2024
  7. Truslen mod cybersikkerheden stiger. Hvorfor stiger bevidstheden om den ikke tilsvarende?
Two professionals having a conversation and looking over a laptop

Truslen mod cybersikkerheden stiger. Hvorfor stiger bevidstheden om den ikke tilsvarende?

Hvis du endnu ikke har været offer for cyberkriminalitet, er du heldig – men heldet varer nok ikke ved. I vores ”in[ctrl]”-serie sætter vi fokus på risiciene, behovet for øget viden og efterspørgslen efter bedre sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du endnu ikke har oplevet et brud på cybersikkerheden, sker det sandsynligvis snart. I hvert fald hvis man skal tro de indsamlede data.

Siden 2020 er der sket en enorm stigning i antallet af trusler mod cybersikkerheden* – det gælder alt, lige fra spoofing og datalæk til hacking og mere omfattende cyberangreb. Og truslerne mod cybersikkerheden bliver stadig flere.

Så hvis du tilhører de 69 % af respondenterne i vores undersøgelse om cybersikkerhed, der endnu ikke har været udsat for et angreb, er du så bare utrolig heldig? Og hvad er det egentlig, der forårsager denne stigning?

Pandemien gav de cyberkriminelle den perfekte lejlighed til at angribe virksomheder. De udnyttede de sårbare netværk, efterhånden som flere og flere begyndte at arbejde hjemmefra. I 2020 steg antallet af malware-angreb således med hele 358 %*.

Da medarbejderne vendte tilbage til kontorerne, fortsatte cyberangrebene – med en global stigning på 125 % i 2021*. Og foruroligende nok viser den opadgående tendens ingen tegn på opbremsning.

Men på trods af de alarmerende statistikker er der ikke overensstemmelse med bevidstheden om cybertruslen og virkelighedens trusselsniveau**. Kun 17 % af virksomhederne siger, at de har oplevet en stigning i cyberkriminaliteten.

Det kan jo være rent held. Eller måske opdager virksomhederne simpelthen ikke de trusler, de udsættes for – men ofte er de usynlige trusler faktisk de farligste.

Nu hvor over 50 % af alle virksomheder har indført fleksible, hybride arbejdsformer, er virksomhederne mere sårbare end nogensinde før**. Men den største bekymring er nok, at alt for få af os er bevidste om truslen.

Phishing er et af de cyberangreb, der er hyppigst lige nu, og vi har derfor udarbejdet en blog, der sætter fokus på netop denne trussel. Læs her, hvordan du kan beskytte dig selv og din virksomhed.

Øget viden om cybersikkerhed giver bedre modstandsdygtighed

Illustration of a Brother employee working at her desk with workplace security icons around her

Der er større sandsynlighed for, at din virksomhed bliver udsat for et cyberangreb nu end nogensinde før. Og sandsynligheden stiger hele tiden.

Resultaterne af vores europæiske undersøgelse tyder dog på, at kun ganske få virksomheder er klar over den øgede risiko. Og det selv om 39 % af alle virksomheder i Storbritannien rapporterede om cyberangreb i 2022*.

Problemet er måske, at folk simpelthen ikke ved, hvordan en cybertrussel ser ud. Det sætter et stort spørgsmålstegn ved den information, de har fået – om nogen overhovedet.

Cirka halvdelen af de virksomheder, vi har spurgt, siger, at de har fået en eller anden form for undervisning i sikkerhedstrusler – det betyder dermed også, at cirka halvdelen ikke har.

Der er desuden store forskelle landene imellem på det europæiske kontinent. For eksempel er det mere sandsynligt, at virksomheder i Tyskland er blevet undervist i sikkerhedstrusler (cirka to tredjedele), end i Frankrig, hvor det kun er 37 %**.

Et helt andet spørgsmål er, om den undervisning, der gives, er tilstrækkelig. Risiciene vokser eksponentielt, men det gør vores viden om dem ikke.

Det står klart, at der er behov for undervisning i sikkerhedstrusler i virksomhederne, så medarbejderne kan lære at genkende de trusler, de møder. Man kan jo ikke stoppe dem, hvis man ikke genkender dem.

Vores blog om robusthed er spækket med værdifulde tips, der kan gøre dig og din virksomhed mere bevidst om sikkerhedstrusler.

Er medarbejderne det svageste led, hvad angår cybersikkerhed?

Two employees looking over a laptop over a bright yellow background with security and connectivity icons

En af de største fejl, vi som mennesker begår, er at tro, at et brud på cybersikkerheden kan genkendes på lang afstand. Vi tror, det er nemt at se. At vi er for kloge til at falde for den slags tricks.

Men cyberangrebene bliver mere og mere sofistikerede. Medarbejderne mangler viden om de metoder, der anvendes af de cyberkriminelle, så man stiller ikke spørgsmålstegn ved mistænkelig aktivitet og træffer ikke-informerede beslutninger.

Hvert eneste øjeblik skal man som medarbejder spørge sig selv: ”Bør jeg virkelig klikke her?” og ”Kan det være svindel?”.

Uanset hvor robust virksomhedens tekniske opsætning er, er det menneskelige element dét, der især gør virksomhederne sårbare. 82 % af alle sikkerhedsbrud mod virksomheder involverer et menneskeligt element*.

Men det er der ikke noget nyt i for de mange IT-ansvarlige, der deltog i vores undersøgelse om cybersikkerheden. De påpeger, at medarbejderne alt for ofte ikke forstår de trusler, de møder**.

Medarbejderne udgør ofte virksomhedernes største sikkerhedstrussel, hvad enten det er fordi de fremsender adgangskoder pr. e-mail, eller fordi de undlader at rapportere om mistænkelig aktivitet**.

Små virksomheder har behov for mere hjælp til at tackle cyberangreb

An illustration of two Brother IT employees conducting a virtual meeting about cyber security

Hvad nu, hvis din virksomhed oplever et databrud eller bliver udsat for et phishing-angreb? Ved du så, hvad du skal gøre?

En ny, global undersøgelse* afslører, at hele syv ud af ti små eller mellemstore virksomheder mangler viden (eller erfaring) til at håndtere sikkerhedstrusler effektivt.

Brothers in[ctrl]-undersøgelse om trusler mod cybersikkerheden siger det samme.

Heraf fremgår det, at selv om små virksomheder oftere opdager den øgede trussel mod cybersikkerheden, er de mere i tvivl om, hvad de skal gøre ved det. De føler sig dårligere rustet til både at identificere truslerne og til at vide, hvordan de skal reagere på dem**.

Men hjælpen er nær. Eksempelvis kan Brother hjælpe virksomheder med at opnå en bedre forståelse af cybersikkerhed. Det omfatter både individuel rådgivning og sikre produkter. Vi hjælper virksomheder med at beskytte deres data og forhindre kriminelle i at hacke sig ind og få adgang til deres printernetværk.

Læs mere om sikre løsninger fra Brother her.

Undervisning i cybersikkerhed er vigtigt at prioritere i særlig tre sektorer

Three illustrations symbolizing the industries at risk for cyber security threats and crime: education, healthcare, and retail industry

I tre sektorer på tværs af Europa er der et særligt stort behov for at forbedre cybersikkerheden, nemlig i uddannelsessektoren, sundhedssektoren og detailhandlen**.

Mest bekymrende er, at netop de tre sektorer var blandt dem, der blev hårdest ramt af pandemien – og de kæmper alle stadig med eftervirkningerne.

I en så presset situation forstår man jo godt, hvorfor cybersikkerhed måske ikke er en topprioritet. Man kæmper simpelthen for at overleve. Men et cyberangreb kan være altødelæggende.

Vores undersøgelse viser, at medarbejdernes viden om cybersikkerhed er markant lavere i uddannelsessektoren, sundhedssektoren og detailhandlen end i andre sektorer**.

Ikke overraskende har IT-sektoren, finanssektoren og rådgivningsbranchen gennemført højere niveauer af undervisning i cybersikkerhed end gennemsnittet. Mere overraskende er det måske, at 65 % af alle produktionsvirksomheder svarer, at de også har modtaget undervisning i sikkerhed**.

I uddannelsessektoren, sundhedssektoren og detailhandlen har man muligvis indført knap så meget hybridarbejde, og derfor antager man måske, at man er mere sikker, og at truslen mod cybersikkerheden ikke har forandret sig her. Men truslen – og konsekvenserne – er alvorligere end nogensinde før.

Derfor står disse tre sektorer over for et meget presserende behov for at forbedre deres undervisning i cybersikkerhed – og det skal ske hurtigt.

Har du råd til at begå denne fejl omkring cybersikkerhed?

An illustration of a laptop with a computer hacker log-in screen and coins and bank notes falling around it

Cyberkriminalitet er en dyr affære. Det anslås at cyberkriminalitet har kostet den globale økonomi hele 6,5 billioner euro i 2022, og eksperter forudser, at tallet kommer til at stige til næsten 10 billioner euro i 2025*.

I 2022 blev virksomheder i Storbritannien særlig hårdt ramt, idet cyberkriminalitet kostede hver eneste virksomhed 4.907 euro i gennemsnit. For de mellemstore og store virksomheder var regningen endnu højere, nemlig gennemsnitligt på 22.664 euro pr. virksomhed.

Når en virksomhed udsættes for et datalæk, rækker eftervirkningerne langt ud over det egentlige økonomiske tab. Omkostningerne til afhjælpning af datalækket og indhentning af den tabte nedetid kan nemt løbe løbsk**. I vores blog om phishing kommer vi nærmere ind på, hvad et cyberangreb kan koste din virksomhed.

Fordi de cyberkriminelle bliver mere og mere udspekulerede, må virksomheder overalt i verden investere i mere avancerede sikkerhedsforanstaltninger og regelmæssigt opdatere medarbejdernes viden om cybersikkerhed. Og særlig i større virksomheder bør man ansætte særlige cybersikkerhedsmedarbejdere for at styrke virksomhedens forsvar.

At komme for sent i gang kan være en dyr fejltagelse, som de færreste har råd til at begå. Se, hvordan Brother kan hjælpe dig. 

 

*Kilde:  AAG – The Latest 2023 Cyber Crime Statistics (opdateret i maj 2023)

**Kilde:  Brothers in[ctrl]-undersøgelse om trusler mod cybersikkerheden

Mere fra Sikkerhed

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen