1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Blog
  5. Effektivitet
  6. 2021
  7. Digitalisering under COVID-19: Sådan har teknologi i sundhedsplejen udviklet sig under pandemien
A medical doctor is examining a hospital patient's file which has a printed label on the healthcare document he is holding

Digitalisering under COVID-19: Sådan har teknologi i sundhedsplejen udviklet sig under pandemien

Under COVID-19-pandemien er antallet af online-lægekonsultationer steget, og det har medført en hastig udvikling af digitale løsninger.

 

Den digitale respons har i høj grad været styret af primærsektoren (Den del af sundhedssektoren hvis aktiviteter foregår uden for sygehusvæsenet, dvs. praksissektoren, hjemmesygeplejen), idet sekundærsektoren (Den del af sundhedsvæsenet, der overtager eller videreføre behandlingen af borgeren med henvisning fra primærsektoren, f.eks. komplekse og specialiserede behandlinger.) hovedsagelig har fokuseret på behandling af COVID-19-patienter.

Standarden for sekundærsektoren er altså fortsat fysiske konsultationer og personlige opfølgningssamtaler. Men i mange tilfælde er det måske ikke nødvendigt at møde op på sygehuset blot for en samtale. Sekundærsektoren er dog ikke helt klar til digitalisering endnu. Næsten 30 % af lægerne i sekundærsektoren mener, at deres organisationer ’slet ikke’ eller ’kun lidt’ er forberedt på implementering af digital teknologi1.   

 

Ledelse fra frontlinjen


For mange mennesker er primærsektoren fortsat første kontaktpunkt i de tidlige stadier af COVID-19-pandemien. For at kunne håndtere stigningen i efterspørgslen og minimere den fysiske kontakt introducerede man konsultationer pr. telefon, via e-mail og online. Det muliggjorde kontinuitet i patientplejen og gav også dem, der havde brug for en personlig konsultation, mulighed for at få det.

I den periode var der en udbredt – og legitim – bekymring for potentielle sundhedsrisici for dem, hvis rutinemæssige pleje måtte udskydes eller opgives. Behovet for håndtering af følgerne af pandemien var særligt bekymrende, da man samtidig skulle håndtere et stigende behov for mental sundhedspleje i kølvandet på pandemien.

Her kan sekundærsektoren drage værdifulde erfaringer fra primærsektoren og implementere deres eget skifte til nye, digitale måder at arbejde på.

 

Et system i forandring

  COVID-19-pandemien har forandret sundhedssektoren og forårsaget radikale ændringer i håndteringen af patienter, og den har samtidig fremrykket digitaliseringen med mindst et årti. Den digitale transformation bliver afgørende for udformningen af fremtidens sundhedspleje.

Deloitte: digital transformation - udformningen af fremtidens sundhedspleje i Europa

 

I hele Europa benytter et stigende antal mennesker nu digital teknologi for at få adgang til deres medicindata og helbredsoplysninger. Det inkluderer søgning efter sundhedsoplysninger online, booking af aftaler og deltagelse i online-sundhedskonsultationer1.

Transformationer som denne er revolutionerende og sparer enorme mængder af tid for såvel sundhedspersonale som patienter.

Ligesom mange andre sektorer gennemgår sundhedsvæsenet også en omstilling til fjernarbejde. Sundhedsvæsenet står dog over for helt særlige udfordringer, hvad angår deling af meget følsomme data, eksempelvis patientjournaler.

Det er dyrt og tidskrævende at dele fysiske journaler. Det skaber desuden problemer omkring fortrolighed og personaleovervågning. Her har sikker digital teknologi en vigtig rolle at spille.

Fordelene ved et sådant skifte rækker desuden langt ud over patientpleje. Uddannelse og videreuddannelse af personale kan ske ved hjælp af fjernundervisning, hvilket sparer både ressourcer og rejseudgifter.  

 

Vi har teknologien…

Der findes allerede teknologi i sundhedsplejen til at gøre alt dette digitalt. Desuden kan det let integreres i de eksisterende arbejdsgange, så det ikke kræver yderligere ressourcer eller store personaleinvesteringer. Det påhviler nu beslutningstagerne at opgradere deres IT-strategi og investere i nye rammer, der er tilpasset fremtidens sundhedspleje.

I skiftet til digital sundhedspleje er det altafgørende at sikre, at patienternes personlige data forbliver fortrolige. IT-afdelingerne ved i forvejen godt, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal implementeres. Næsten alt moderne udstyr som printere og scannere har indbyggede sikkerhedsfunktioner som eksempelvis pull-printing, kryptering og brugergodkendelse. Dét, der er vigtigt, er at tilbyde uddannelse, så alle medarbejdere forstår digitaliseringen og kan ændre deres tankegang og vaner fra den ’traditionelle’ måde at gøre tingene på.

A female doctor wearing blue hospital scrubs is standing in front of a medical centre's back office containing a computer and Brother labelling printer in this healthcare scene

 

Hvad kan sekundærsektoren så lære af det?

Primærsektorens evne til at reagere og tilpasse sig de skiftende og udfordrende tider er imponerende. Selv om man var første kontaktpunkt under krisen, har man samtidig formået at implementere enorme fremskridt inden for systemer og personaleadfærd. Det har man nu i sekundærsektoren gode muligheder for at lære af og gennemføre egne ændringer med følgende i tankerne:

-    Alle skal med

Som mange IT-afdelinger ved, er der stor forskel på graden af computerkendskab blandt personalet i sekundærsektoren. Selv om de fleste kan finde rundt i en computer, mangler mange sikkert erfaring med programmer til videokonference eller føler sig måske ikke sikre nok til at undervise kolleger og patienter i, hvordan de anvendes.

Hurtige, omfattende ændringer kan virke overvældende. Det er derfor nødvendigt med et grundigt uddannelsesprogram for at få alle på rette spor i digitaliseringsprocessen. Det gælder især på området for sikkerhed, hvor det personale, der har været vant til at håndtere papirdokumenter, nu også skal forstå de digitale sikkerhedsforanstaltninger.

-    Det handler om at finde den rette balance

Selv om online-konsultationer er populære hos nogle patienter, gælder det ikke alle, især ikke de ældre eller de særligt udsatte. 29 % af alle europæere mangler basale digitale færdigheder, og det øger risikoen for digital eksklusion – og 80 millioner europæere bruger aldrig internettet, fordi de ikke har en computer, eller fordi det er for dyrt1.

Der er visse situationer i sekundærsektoren, hvor konsultationer og behandling simpelthen skal foregå fysisk. Studerende og praktikanter har sandsynligvis også behov for mere praktisk træning, end man kan tilbyde online. Med det i tankerne er en hybrid tilgang vejen frem, hvor adgangen til fysisk interaktion er lige så tilgængelig for dem, der måtte have behov for det, som adgangen til online-tjenester.

-    Samarbejde er alfa og omega

En vigtig ting at lære fra primærsektorens respons er den gavnlige effekt af samarbejde. Der har tidligere være udfordringer med at dele viden og data mellem forskellige teams i sundhedssektoren.

Når bare det sker sikkert (og med patientens samtykke) kan datadeling hjælpe organisationerne med at planlægge deres respons på vanskelige vilkår som COVID-19. De nye metoder til online-interaktion kan også åbne for nye kommunikationslinjer. Eksempelvis vil man i fremtiden kunne opleve en patient tale med sin læge og sin specialist i ét og samme videoopkald.

 

Konklusion: en god mulighed for at nytænke fremtiden for sekundærsektoren

Der er sket mange ændringer på kort tid, og man kan med rimelighed sige, at teknologien her har været en vigtig drivkraft. Nogle ændringer er muligvis midlertidige: kortsigtede løsninger, der har givet sundhedspersonalet mulighed for at fortsætte med at arbejde under vanskelige omstændigheder. Andre er dog kommet for at blive. Vi har nu chancen for at undersøge, hvad vi har lært af denne krise, og nytænke sundhedssektorens respons på fremtidige udfordringer. Med den rette teknologi og de rette partnere til at implementere den kan dette skridt mod digitalisering være med til at give langsigtede, positive resultater for både personale og patienter i hele sundhedssektoren.


Læs mere om Brothers løsninger til teknologi i sundhedssektoren her.
 
1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-shaping-the-future-of-european-healthcare.pdf

Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen