1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Blog
  5. Effektivitet
  6. 2021
  7. Sådan kan opmærkning og scanning nedbringe madspild i detailhandlen
Lintuja parveilee kaatopaikalla

Sådan kan opmærkning og scanning nedbringe madspild i detailhandlen

Hvis du arbejder med fødevarer i detailhandlen, er det sandsynligt, at du ser madspild som en uundgåelig del af dét at drive forretning.


Tænk bare på plettet og skrammet frugt og grønt, dåser med fejltrykte etiketter, åbnede multipakninger og slik med sæsonpræget emballage. Disse er alle sammen eksempler på fødevarer, der ikke anses for at være salgbare, og som enten kasseres eller sælges til nedsat pris.

Problemet er enormt i Europa, hvor hele 88 mio. tons fødevarer hvert år kasseres i EU’s forsyningskæde, svarende til ca. 143 mia. euro. 5 % af EU’s madspild foregår i detail- og engrosfasen af fødevarecyklussen1 og udgør dermed 4,4 mio. tons madspild til en værdi af ca. 7,2 mia. euro.

Madspild har også en enorm indvirkning på miljøet, idet hele 8-10 % af den globale udledning af drivhusgasser2 stammer fra mad, der ikke spises.

Mængden af fødevarer, der går til spilde, skyldes ikke nødvendigvis overindkøb eller lange gennemløbstider, men snarere kundernes opfattelse af varernes friskhed. Der er en generel tvivl om etiketter med datomærkning – EU-kommissionens rapport om madspild fastslår, at den forvirring, der hersker omkring ”bedst før” og ”sidste salgsdato”, er en medvirkende faktor i det voksende madspildsproblem 1.

Der er innovative løsninger på vej, der løser problemet ved at levere information i realtid om madens tilstand - både i form af emballage med sensorer der skifter farve når indholdet udløber, og intelligente labels der ændrer tekstur, når produktet bliver dårligt.

Disse løsninger er dog stadig under udvikling og er endnu ikke kommet på markedet, så hvad kan man i detailhandlen gøre nu for at løse problemet omkring håndtering af madspild?

Lagerstyring og produktsalg ved hjælp af information i realtid

I detailhandlen skal fødevarehylderne helst være fulde for at gøre produkterne mere attraktive for kunderne.

Fra et kundesynspunkt angiver en udløbsdato langt ude i fremtiden, at produktet er friskt, mens produkter, der nærmer sig udløbsdatoen, bliver betragtet som ringere. Det medfører uundgåeligt varer, der må sælges til nedsat pris på sidste salgsdag. 

For de fleste supermarkeder samt detailhandlere er processen med at komme af med produkterne den samme. Personalet scanner stregkoderne på de varer, der nærmer sig ’sidste salgsdato’. Herefter bruger systemet de seneste dages handel til at fortælle, hvor stor en del af lagerbeholdningen, der kan forventes at blive solgt. Og på baggrund af dette beregner systemet eller personalet nu en ny pris.

Det er en metode, der er værd at overveje, hvis du ikke allerede har investeret i en proces, der giver dig mulighed for at styre lagermængden i realtid og/eller for at nedsætte priserne på produkterne manuelt.

Hvordan kan en labelprinter være med til at nedbringe madspild?

Med en trådløs labelprinter koblet til en scanner eller smartenhed, der er forbundet med den software, der anvendes i administrationen, kan priserne nedsættes baseret på opdateret information. Hvis en medarbejder eksempelvis opdager, at et nedsat produkt ikke sælger så godt som forventet, kan vedkommende sænke prisen endnu mere og hurtigt og nemt printe nye prismærker.

Det er også værd at overveje, hvordan ny teknologi kan hjælpe dig til at få mest mulig værdi ud af usolgt mad, men en minimering af det økonomiske tab er ikke nødvendigvis lig med reduceret madspild. Der findes smarte platforme, der fungerer som digitale B2B-markedspladser og giver virksomhederne mulighed for at sælge overskydende mad. Det kan være særlig nyttigt, hvis lokale skoler, velgørenhedsforeninger og fødevarebanker ikke kan tage imod.

Hvad er fordelene ved at gøre noget ved håndteringen af madspild?

De virksomheder, der gør noget ved deres madspild høster som oftest økonomiske fordele af initiativerne. Undersøgelser fra World Resources Institute (WRI) og Waste & Resources Action Programme (WRAP) viser, at for hver dollar de fleste virksomheder investerer i at nedbringe madspild, sparer de 14 dollars eller mere3.

Det styrker også virksomhedens image at have systemer til håndtering af madspild, fordi det vægter tungt i forbrugernes øjne. I 2021 sagde 66 % af alle europæiske forbrugere, at de var villige til at ændre deres kost til at blive mere bæredygtig. Det er blevet forstærket under pandemien, hvor 37 % af forbrugerne på globalt plan siger, at deres interesse i bæredygtige produkter er øget2.

Hvilke europæiske initiativer inden for madspild er det værd at se nærmere på?

EU og medlemslandene har forpligtet sig til at halvere det globale madspild pr. indbygger på detail- og forbrugerplan samt at reducere fødevaretabet i produktions- og forsyningskæden inden 2030. Det er helt i tråd med FN’s Verdensmål nr. 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, og som har et specifikt mål, der går ud på at nedbringe madspild.1

EU smider gennemsnitligt 173 kilo mad væk pr. person årligt2, men detailhandlen står kun for en lille andel af dette madspild. Husholdningerne står for mere end halvdelen af det samlede madspild i EU – svarende til 47 mio. tons3.

Hvordan kan målrettet opmærkning af fødevarer være med til at uddanne kunderne?

Et problem er, at kunderne måske køber nedsatte varer, men efterfølgende smider dem ud, hvis de ikke får dem spist den dag, de er købt. Her har butikker i alle størrelser mulighed for at printe målrettede labels, der kan uddanne kunderne i varers friskhed.

En mulighed er at generere og printe QR-koder, især til løs frugt og grønt, der ikke har labels, og som kan blive dårlig af forkert håndtering. Mange kunder har en smartphone og reagerer ofte på en opfordring til handling. Ved at scanne QR-koden kan kunden blive henvist til en hjemmeside med oplysninger om, hvorfor ufuldkommen og beskadiget frugt stadig er spiselig, eller hvad betegnelserne ’sidste salgsdato’ og ’bedst før’ egentlig betyder..

Hvis kunderne ved, at du tager håndtering af madspild alvorligt og gør noget praktisk for at løse problemet, er det mere sandsynligt, at de vender tilbage og handler hos dig igen.

Implementering af ny teknologi og udfordring af kundernes adfærd kan ikke eliminere madspild helt, men det er en god start, både for forretningsdriften og for bundlinjen..

Læs mere om Brothers løsninger til detailhandlen og om vores labelprintere.1 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170505STO73528/food-waste-the-problem-in-the-eu-in-numbers-infographic 
2 https://www.stylus.com/the-food-waste-opportunity - ©Stylus Media Group 2021
3 https://ec.europa.eu/food/food/food-waste/stop-food-waste_en
 

Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen