1. Hjem Brother
  2. Løsninger til virksomheder
  3. Ressource-center
  4. Blog
  5. Effektivitet
  6. 2022
  7. Fordele og ulemper ved fjernarbejde: Fordelene og ulemperne ved ’den nye normal’
A man is sat in his home office at a desk working from a laptop computer with a Brother laser printer alongside him. In the background of the remote hybrid office scene is a woman sat on a brown sofa.

Fordele og ulemper ved fjernarbejde: Fordelene og ulemperne ved ’den nye normal’

Måden, vi arbejder på, har gennemgået en stor forandring. Antallet af medarbejdere, der arbejder hjemmefra, enten på deltid eller på fuld tid, er blevet fordoblet, og det giver mange et helt nyt arbejdsliv.

Vi spurgte de ansatte i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) over hele Europa om deres erfaringer med at arbejde hjemmefra før og under pandemien, og de deler her fordele og ulemper ved hybridarbejde som ’den nye normal’.

Fordelene ved mindre transport


49% af respondenterne svarede, at besparelserne i tid og penge til transport var den største positive effekt på deres arbejde1.

Naturligvis sparer medarbejderne flere timer om ugen på grund af mindre transport. Men det kan også have en positiv effekt på trivslen, idet transport til og fra arbejde kan være både stressende og udmattende2.

Mindre transport reducerer ikke alene risikoen for at pådrage sig smitsomme sygdomme: Nyere forskning fra London School of Hygiene & Tropical Medicine peger desuden på, at hundredvis af liv kan være blevet reddet over hele Europa på grund af den reducerede luftforurening under Corona-nedlukningerne6.

Forbedret balance mellem arbejdsliv og familieliv


30% af respondenterne i vores undersøgelse siger, at den forbedrede balance mellem arbejdsliv og familieliv var en af de største fordele ved at arbejde hjemmefra1.

Samme procentdel siger desuden, at de nyder fordelene ved en mere fleksibel arbejdstid1. Øget selvbestemmelse i forhold til arbejdstiden gør det, alt andet lige, nemmere for medarbejderen at foretage et ærinde eller hente/bringe børnene i løbet af arbejdsdagen2.

Men også arbejdsgiverne drager fordel af, at medarbejderne vælger at arbejde hjemmefra .

En bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv virker til at øge engagement og loyalitet, og det giver mindre medarbejderudskiftning og øget produktivitet og innovation2. Det fremgår af undersøgelsen, hvor en fjerdedel af respondenterne rapporterer om øget produktivitet.

Men selv om der er mange fordele ved at arbejde hjemmefra, skaber der også masser af udfordringer – blandt både medarbejdere og arbejdsgivere.

Hvad er ’den nye normal’? Flydende grænse mellem arbejdsliv og familieliv


Et af de største problemer ved fjernarbejde er den flydende grænse mellem, hvornår man ’arbejder hjemmefra’, og hvornår man nærmest ’bor på kontoret’. En EU-undersøgelse foretaget i 2020 viste, at 28 % af dem, der arbejdede hjemmefra, inddrog fritiden flere gange om ugen, mod 8 % af dem, der ikke arbejdede hjemmefra3.

Vores undersøgelse viste også, at der kan være problemer med også at arbejde dér, hvor man bor. 35 % af respondenterne rapporterer om en flydende grænse mellem arbejde og privatliv med 36 % længere arbejdsdage, fordi opgaverne ’overtager’ fritiden1.

Risikoen er her, at virksomhederne – hvis de ikke passer på – uforvarende kan løbe ind i arbejdsmiljøproblemer.

I januar 2021 vedtog Europa-Parlamentet en resolution om retten til at koble af fra arbejdet – om de ansattes ret til ikke at være tilgængelige, eksempelvis via e-mail, uden for arbejdstiden. Belgien, Spanien, Frankrig, Italien og Irland er blandt de lande, der allerede har vedtaget lovgivning om de ansattes ret til at koble af fra arbejdet.

Risikoen for ensomhed


Den største udfordring for dem, der vælger at arbejde hjemmefra er ensomheden4.

At føle sig isoleret kan have alvorlige indvirkninger på medarbejdernes mentale sundhed, produktivitet og holdpræstation4. 44 % af respondenterne i vores undersøgelse siger, at manglen på interaktion med kunder og kolleger er den største ulempe ved at arbejde hjemmefra1.

Det står klart, at virksomheder må arbejde hårdt for at støtte medarbejderne på dette punkt for at afbøde de potentielle ulemper.

Ansøgere efterspørger fleksibilitet


Dem, der ønsker at vende tilbage til den gamle måde at arbejde på, bliver nok skuffede, da hybridarbejde ser ud til at være den nye måde at arbejde på. Fleksible arbejdstider er blevet et vigtigt aspekt ved valg af job, idet 40 % af ansøgerne siger, at fleksibilitet er en af de tre vigtigste tre faktorer ved valg af job5. Det giver store udfordringer, når der skal træffes beslutninger på IT-området.

Håndtering af decentraliseret IT


Når virksomhedens enheder skal håndteres på flere forskellige lokationer, sker det ofte, at de sikkerhedsprotokoller, der hersker på kontoret, forbigås. Det gør desuden overvågning og styring af omkostninger ekstremt besværligt.

En MPS-løsning kan være med til at løse problemet, idet den kan være med til at etablere større ensartethed og kontrol på tværs af det udstyr, medarbejderne anvender. Det giver ikke alene en robust netværks-, enheds- og dokumentsikkerhed – det gør det også muligt at decentralisere IT-teknologien og samtidig bevare overblikket over omkostninger, fjernovervågning og håndtering, uanset hvor enhederne er placeret.

Læs mere om, hvordan en MPS-løsning fra Brother kan hjælpe dig til en bedre håndtering af indkøb, styring, vedligehold og omkostninger til udstyr, så din virksomhed trives i ’den nye normal’.

 

Kilder:

1.    Brother's New Normal Survey -  November 2021: sample of 936 SMB professionals across Europe
2.     European Agency for Safety and Health at Work - "Teleworking during the COVID-19 pandemic: risks and prevention strategies" February 2021
3.    Eurofound: "Industrial relations: Right to Disconnect in the 27 EU Member States April 2020
4.    Buffer: "The 2020 State of Remote Work" / fitforworksg.com: "4 Ways to Fight the Loneliness of Working From Home)
5.    BusinessNewsDaily.com: "Want Top Talent? Give Employees the Flexibility They Seek" - November 2021
6.    Guardian.com: "Better air in lockdown may have saved hundreds of lives in Europe, study finds" - 26th January 2022


Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen