A male factory worker is operating a cherry picker in a warehouse in this transport and logistics image

Industrielle printeres vækst, trends og prognoser: Hvad driver efterspørgslen?

Mængden af stregkode-opmærkning er øget markant i de senere år. Især fordi markedet har været præget af, at forbrugerne er afhængige af, og foretrækker, e-handelskanaler. Men også fordi serienummerprogrammer inden for lægemiddel-, bil- og føde-/drikkevarebranchen fortsætter med at vokse.

Produkter med serienummer styrker ensartetheden i forsyningskæderne og den generelle synlighed, idet det bliver muligt at spore og følge varer ved hjælp af de tildelte serienumre. Samtidig er e-handelen større end nogensinde før.

Forbrugerne i dag forventer den perfekte ordre med den hurtigst mulige levering 100 procent af tiden, hvilket lægger et enormt pres på organisationer i den industrielle forsyningskæde for at sikre nøjagtighed og læsbarhed i opmærkningen, samtidig med at stadig større opmærkningsmængder skal håndteres effektivt. Strategiske teknologiske investeringer vil blive afgørende for at forbedre organisationernes generelle workflow-effektivitet og raterne for ordregennemførelse.

Behovet for unik og (og præcis) produktidentifikation, og tildeling af serienumre som et resultat heraf, er større end nogensinde som følge af større mængder vareforsendelser og -modtagelser, hvilket får investeringerne i pålidelige industrielle labelprintere til anvendelsesområder med store mængder til at blusse op igen.

VDC Research, der er en førende autoritet på de globale markeder for teknologier til automatisk identifikation og dataindsamling (AIDC), har for nylig estimeret, at leverandører inden for industriel labelprinter-hardware genererede en omsætning på mere end 670 mio. €/4.980 mia. kr. i 2020, og markedet forventes at vokse til 840 mio. €/6.240 mia. kr. inden 2025.

En markant forøgelse af stregkodemængderne vil fremme investeringerne i industrielle printere, der er designet til at understøtte opmærkningsformål i miljøer med høj kapacitet. VDC’s undersøgelse viser, at efterspørgslen er særligt stor blandt organisationer inden for brancherne industri og produktion samt transport/logistik.

Hvad driver investeringerne i industrielle labelprintere?

De fem primære drivere, der bidrager til at øge efterspørgslen på industrielle labelprintere, er:

1.    Større behov for stregkode-opmærkning i tiden efter pandemien

COVID-19-pandemien resulterede i markant større onlinebehov for alle slags produkter, netop da de globale forsyningskæder oplevede massive forstyrrelser. Virksomhederne var afhængige af online-ordregennemførelse i pandemien i 2020, hvilket gjorde dem mere afhængige af industrielle printere til formål såsom vareforsendelse og -modtagelse, forvaltning af aktiver og lagerforvaltning og pluk- og pakkelister på lageret. Virksomheder har nu lige så travlt (hvis ikke mere travlt), som det niveau, der historisk er blevet forbundet med spidsbelastningskapaciteten på lagre og distributionscentre. Det gør det afgørende vigtigt for organisationer at få status over lagrene, spore produkternes bevægelser gennem forsyningskæden og skabe mulighed for sporbarhed på ”den sidste mil”.

Organisationerne, der for nylig deltog i en VDS-undersøgelse, fremhæver følgende labeltyper som drivkraft for de store opmærkningsmængder på tværs af en række forskellige formål og miljøer:

  • Produktion – labels til færdigvarer (28 %), fragtlabels (28 %), vare-/produktlabels (12 %)
  • Detailhandel – vare-/produktlabels (40 %), fragtlabels (16 %), pluklister (12 %), tickets/tags (12 %)
  • Transport og logistik – fragtlabels (56 %), pluklister (16 %), vare-/produktlabels (8 %)

A bar chart compiled from VDC research offers statistical analysis of the transport and logistics sector in relation to industrial printer investments

2.    Industrielle labelprintere opretholder deres position som den foretrukne løsning i den industrielle forsyningskæde

Anvendelsesområder, hvor store mængder produceres inden for produktion og distribution er i høj grad og nærmest udelukkende baseret på industrielle printere med robuste metalkabinetter og lang levetid i kraft af deres evne til at lave holdbare, robuste labels. VDC’s samtaler med organisationer, der anvender industrielle printere i dag, viser, at denne type printer har en minimal risiko for driftsstop, en fremragende printkvalitet (uanset hvor mange labels, der printes på én gang eller hvor barske betingelserne er) og den stærkeste performance generelt. Det er afgørende at inddrage print-performance, når investeringen overvejes, især i barske miljøer, som vi forklarer her:

a.    Printkvalitet – Labelkvaliteten er af afgørende betydning, især givet de høje udgifter til tilbagebetalinger og andre gebyrer for manglende mulighed for at læse stregkodelabels og relaterede fejl. I takt med indførelsen af serienumre og datarige stregkoder (såsom GS1 DataMatrix) og on-demand, variabelt informationsprint øges blot kravene til printkvaliteten.
.
b.    Printerens holdbarhed - Givet de barske miljøer, som disse printere udsættes for, er det ekstremt vigtigt, at printerkabinettet er modstandsdygtigt og i stand til at modstå lidt af hvert – især støv, snavs, skidt og hårdhændet håndtering.
 

3.    Indførelse af og investeringer i industrielle printere er ikke begrænset til barske miljøer

Detailhandlere har set, hvordan deres opmærkningsprocesser har gennemgået en betydelig forandring med omnichannel-strategier, der har ændret deres driftsmæssige og teknologiske behov betydeligt. Pakke- og palleopmærkning samt levering direkte til butikker (DSD), oprettelse af mikro-distributionscentre og køb-online-hent-i-butikken (BOPIS) vil øge behovet for industriel labelprinterhardware blandt virksomheder i denne branche. Opmærkningskravene og mængderne i lagerrummene er større end nogensinde før, hvilket får virksomheder i denne branche til at foretage strategiske investeringer i industrielle printløsninger – både i deres butikker og på lagrene.

4.    Compliance gør indførslen nødvendig

Organisationers ihærdige indsats for at forbedre deres initiativer inden for sporbarhed og fortsat være i overensstemmelse med konstant nye krav fra forbrugere, myndigheder og branchereguleringer, f.eks. inden for biovidenskab og føde- og drikkevarebranchen, vil fremme indførelsen af og væksten for industrielle labelprintere. Kombineret med relevante software-applikationer vil sådanne investeringer hjælpe dem med at automatisere opmærkningsprocessen, så der bliver færre fejl og overtrædelser af bestemmelserne.

5.    Overkommelige priser åbner markedet for et større segment

Leverandører har udvidet deres industrielle printerproduktportefølje i deres release-cyklusser på det seneste, så de også tilbyder organisationerne valgmuligheder i mellemklassen, hvilket baner vejen for investeringer for et større segment. Når det er sagt, forstår brugerne godt den ekstrapris, der er forbundet med investering i denne printerklasse, der er meget robust og holdbar og således egnet til anvendelsesområder med store labelmængder.

Industrielle labelprintere er en del af det større billede

Ingen hardware er en komplet løsning i sig selv. Statiske datalabels skaber øget forvirring og flere fejl i de meget dynamiske produktions-/forsyningskædemiljøer i dag. Risikoen for forkert opmærkning øges, når man er afhængig af statiske databaser og/eller labelskabeloner, især fordi det bliver udfordrende at redigere, håndtere og opdatere forskellige versioner, hvilket i sidste ende fører til opmærkningsfejl.

Opmærkning er nu altafgørende for organisationers generelle forsyningskædestyring og sporingsinitiativer, hvilket øger betydningen af opmærkningsautomatisering med certificeret integration til ”sources of truth” til data – såsom forskellige virksomhedssystemer.

Organisationer er ivrige efter at lukke hullerne i deres indsigt – fra indkøb af råstoffer over produktion til global distribution – og tager vigtige skridt for at opnå bedre indsigt i produkternes bevægelse gennem forsyningskæden. Efterhånden som sporbarhedsstandarder bliver skarpere på tværs af brancher, stiller virksomheder større krav til dynamiske løsninger, der kan integreres med forskelligartede systemer for at fremme samarbejdet og ensartetheden på tværs af globalt spredte lokationer.

I takt med at indførelsen og brugen af industrielle printere når nye højder, forventer VDC, at organisationer i stigende grad vil overveje måder, hvorpå de kan sikre, at deres investeringer er skalerbare og uproblematisk kan integreres i backend-registreringssystemer. Eftersom industrielle labelprinteres levetid ofte passerer 6 år, vil behovet for stærk livscyklussupport – inklusive værktøjer til fjernhåndtering og -overvågning – desuden stille kritiske krav til produktvalget og investeringen..

Globaliseringen forandrer, hvordan organisationer ser på teknologiske investeringer. Virksomheder kræver nu meget robust stationær printerhardware, der kan klare de barske industrielle miljøer (verden over), og kigger på de forskellige muligheder og deres relative evne til at printe tusinder af labels hver dag, hvor der er særligt store printbehov. Forbrugernes forventninger til hurtigere levering vil også øge behovet for at investere i løsninger til dynamisk labelprint i store mængder med henblik på sporing af aktiver, nøjagtighed i lageropgørelser og ende-til-ende-synlighed på ”den sidste mil”.

Læs mere om Brothers industrielle labelprintere.

Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen