B2319-RealTimeVisibility-header

Fordelene ved pakkesporing i realtid

Fem grunde til, at pakkesporing i realtid gør virksomhedens logistik hurtigere og mere effektiv

De fleste private forbrugere kender alt til sporings-apps, hvor pakker kan spores, og leveringstider oplyses. Det foregår som regel ved hjælp af QR-koder eller stregkoder. Teknologien er stadig ny, men ekstremt populær, fordi den sparer millioner af telefonopkald til leverandører og transportfirmaer. Kunderne behøver således ikke længere ringe eller skrive en frustreret e-mail med spørgsmålet: ”Hvor er min pakke?” Med Brothers avancerede teknologi kan man printe de sporbare koder, der er nødvendige for, at sporingssystemerne fungerer.

Brother printteknologi kan printe sporbare koder, som trackingsystemet ikke kan fungere uden.

Tilsvarende apps, der muliggør pakkesporing i realtid, vinder mere og mere indpas i logistikbranchen generelt. Sporing i realtid gør beregningen af pakkens forventede ankomsttid langt mere pålidelig. Det giver leverandører, transportfirmaer, logistik- og distributionscentre store fordele i den daglige planlægning og kommunikation samt i håndteringen af uventede forsinkelser.

Hvad er pakkesporing i realtid

Pakkesporing i realtid omfatter nu muligheden for fuldt overblik over alle varer og forsendelser fra start til slut i hele forsyningskæden, både undervejs, og når der skiftes transportform eller lagersted. Tidligere var mulighederne begrænset eller forbeholdt visse transportformer, og det skabte isolerede ”siloer”.

Men sammenhængen på tværs af transportformer har muliggjort en øget effektivisering af forsyningskæden. De mest avancerede platforme til transporthåndtering advarer nu ikke blot om afvigelser – de anbefaler også den bedste handling, når en afvigelse opstår. Det sker i henhold til en lang række kriterier, der er aftalt mellem kunden og den pågældende leverandør.

Pakkesporing i realtid som forretningsområde

I en artikel fra 2021 forudsagde det anerkendte analysefirma Gartner, at ”50 % af verdens førende virksomheder i 2023 vil have investeret i systemer til pakkesporing i realtid”1. Den nye sporingsteknologi har givet lidt me-re ro på de engang så hektiske driftskontorer, der i forvejen er travle og dynamiske arbejdspladser. Og sporingsteknologi bliver ikke det sidste, vi hører til den sag, for pakkesporing i realtid er nu blevet et omfattende forretningsområde. Det har potentialet til at ændre omfanget og hastigheden af de logistikmæssige beslutninger på måder, som branchen ikke tidligere har haft adgang til.

Fem områder, hvor pakkesporing i realtid giver mere produktive forretningsprocesser

Med pakkesporing i realtid følger bedre muligheder for at gøre driften mere effektiv undervejs på hele varens rejse.

1. Bedre beslutninger

Forsendelsessporing i realtid gør det muligt at reagere på afvigelser hurti-gere end nogensinde før. Advarslerne kommer i realtid, og der er ingen huller i sporingen gennem hele forsyningskæden, hvilket tidligere ville have forsinket advarslerne. Den globale føde- og drikkevareproducent Nestlé har oplevet højere kundetilfredshed og serviceniveau, bedre produktivitet og øget stabilitet2. Mulige handlinger kunne være omdirigering af lastbilen, valg af anden transportform eller ændring af ankomstinterval. Alt dette kan potentielt spare både tid og penge, og samtidig sker det sjældnere, at aftalen om fuld levering til tiden – der ofte er en vigtig betingelse i kontrakten mellem leverandør, transportfirma og kunde – bliver brudt.

2. Mere fleksibel drift

I travle logistik- og lagermiljøer, hvor der i sagens natur forekommer uforudsigelige forsinkelser og flaskehalse, er enhver information, der kan være en hjælp i den daglige planlægning, en kæmpe fordel. Hvis oplysningen om ankomsttidspunkt både er mere pålidelig og kan gives tidligere, er alle involverede parter konstant bedre informeret. Dermed kan alle processer og varebevægelser i organisationen håndteres bedre og bliver mindre påvirket af uventede hændelser. Et nøjagtigt ankomsttidspunkt giver mulighed for en bedre håndtering af logistikken på læsserampen, så allokering af personaleressourcer og lagerbevægelser kan optimeres på en omkostningseffektiv måde. Samtidig giver datadrevet beslutningstagning mulighed for hurtigere at identificere kilden til typiske flaskehalse, understøttet af klare tal.

3. Optimering af læsse- og losseområder

Pålidelige ankomsttidspunkter og advarsler om forsinkelser giver bedre planlægning og længere reaktionstider. Tildelingen af læsse- og losseramper, der før kunne være en stor udfordring, når flere køretøjer med forskellig størrelse og last ankom samtidig, bliver nu mere pålidelig. Lastbilens ekspeditionstid reduceres, og chaufførens ventetid mindskes. Det giver besparelser i både chaufførtimer og -omkostninger.

Et case study viser, at man hos stålspecialisten ArcelorMittal i Hamborg har reduceret gennemløbstiderne med 90 % og ventetiderne for lastbilerne med 30 % ved hjælp af pakkesporing i realtid.

4. Effektiv transporthåndtering

Transporthåndtering handler om at flytte varer mellem leverandør og kunde (med bil eller andet transportmiddel) og internt på eksempelvis lagre og distributionscentre. De virksomheder, der bedst formår at imødegå forsinkelser, har den bedste mulighed for at reducere omkostningerne hertil. Det gælder også de potentielle omkostninger ved manglende overholdelse af reglerne for CO2-udledning.

”Med pakkesporing i realtid faldt vores eksterne og interne forespørgsler om ordrestatus med 40 %. Det medførte en reel reduktion i personaleom-kostningerne til internt salg og transportplanlægning,” siger chefen for transporthåndtering hos Saint-Gobain Isover, der fremstiller mineraluldsisolering.

5. Lavere bøder og gebyrer 

Leverandører og transportfirmaer ønsker naturligvis at undgå de gebyrer og ventepenge, der påløber, når de fyldte containere enten ligger for længe i havnene, eller de tomme returneres senere end aftalt. Forsendelses-sporing i realtid giver et præcist overblik over containernes placering, ankomsttider og forsinkelser, synligt for alle relevante parter. Det giver den ansvarlige leverandør/vognmand mulighed for at gøre noget proaktivt, når som helst det er muligt.

Konklusion: Pakkesporing understøttes af pålidelighed

Pakkesporing er tydeligvis et forretningsområde med potentiale til at spille en endnu vigtigere rolle i fremtiden. Det gælder ikke mindst for virksomheder, der også ønsker at reducere deres CO2-udledning på transportområdet.

Der er dog også en anden vigtig overvejelse. Sporing i realtid er kun anvendelig, hvis der er absolut tillid til, at den forsendelse, der spores, er den rette, på vej til den rette destination, på det rette tidspunkt. Det kræver, at der er tillid til datakilden. Når man går ned på palle-, kasse- og pakkeniveau, er nøjagtigheden og pålideligheden af de data, der printes på labels samt kvaliteten af selve stregkoden eller RFID’en altafgørende, hvis fordelene ved sporing i realtid virkelig skal batte noget på tværs af de globale forsyningskæder.

I den sammenhæng er Brother en vigtig aktør. Vi ved, at pålideligt labelprint af høj kvalitet er altafgørende for en velfungerende logistikdrift. Vi ved dog samtidig også, at labelprint ikke er noget, der fylder meget i overvejelserne hos virksomhedernes ledere i dag. Men vi elsker labels, og vi bevarer fokus på deres vegne. Vi sørger for noget nær kirurgisk præcision, pålidelighed og kvalitet – på hver enkelt label, til enhver tid.


Læs mere om, hvorfor Brother elsker labels.

Kilde:

1. Artikel: Gartner Predicts The Future of Supply Chain Technology, April 2021

2. Case: How Nestlé is using real-time visibility to manage supply chain disruptions, Sixfold, 2022

Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen