A female warehouse worker wearing a high visibility vest sticking a barcode label to a shrink-wrapped pallet of brown cardboard boxes

Komplet guide til integrering af labelprintere på lageret

Selv den bedste teknologi kan fejle på grund af dårlig integrering i eksisterende systemer og processer. Det er derfor, vi har så stor fokus på integrering.

Denne komplette guide indeholder alt, hvad der er værd at vide om integrering af labelprintere på lageret – men du er naturligvis velkommen til at hoppe direkte til de afsnit, der er mest relevante for dig, via nedenstående links.

Hvad er integrering af labelprintere?

A male warehouse worker wearing a high visibility vest using a desktop computer to print barcode labels on a Brother industrial label printer

Når du vælger at investere i opgraderet labelprintteknologi, er integrering kort fortalt den proces, hvor selve teknologien implementeres i virksomheden. Det vil sige:

 • forbindelse af ny teknologi til virksomhedens wi-fi og Bluetooth
 • integrering i og forbedring af virksomhedens arbejdsgange
 • integrering med virksomhedens lagerstyringssystem (WMS)
 • sikring af, at al relevant software er synkroniseret og opdateret.

Så integreringen er reelt først sket, når den nye labelprintteknologi er indarbejdet i alle aspekter af virksomheden og er fuldt funktionsdygtig.

Men vi ved jo godt, at det i en lager- og logistikvirksomhed i rivende udvikling kan være en god idé at samarbejde med en partner, der kan hjælpe med at afinstallere den eksisterende teknologi og implementere en ny for at sikre, at alt fungerer problemfrit.

Det kan faktisk være både vigtigt og nødvendigt. Implementering af ny teknologi er samtidig en god anledning til at gennemgå de eksisterende arbejdsgange og processer samt at indføre nye, der er udviklet, så de passer til virksomhedens behov.

Faktisk kan en velgennemtænkt implementeringsproces, der fungerer for den enkelte virksomhed, medføre flere store fordele:

Illustration highlighting the four key benefits of label printer integration

Vigtigheden af en partner, der har forstand på integrering

Du ved bedst, hvad din virksomhed har brug for, men en god printpartner vil være i stand til at anbefale de bedste løsninger, så du når dine mål. I den forbindelse tager printpartneren et grundigt kig på de eksisterende systemer og rådgiver om, hvilken type labelprintløsning der skal til for at forbedre effektiviteten i hele virksomheden.

Men ikke nok med det – en lagervirksomhed med voksende efterspørgsel skal have processer på plads, der fremmer både produktivitet og effektivitet. Faktum er, at teknologi, der ikke er integreret, kan hindre begge dele, mens velintegreret teknologi tværtimod kan medføre enorme forbedringer.

Hvorfor? Fordi dårligt integreret teknologi kan være besværlig at navigere i, skabe blokeringer og som følge heraf være en tidsrøver. Velintegreret teknologi fungerer derimod i harmoni med de øvrige systemer, reducerer behovet for arbejdskraft og frigør medarbejdere, så de kan koncentrere sig om det, der virkelig er vigtigt.

Så hvilke labelprintløsninger bør en lagervirksomhed i vækst overveje?

Labelprintere med termisk transferteknologi har en holdbarhed, der er perfekt til de barske miljøer i lager- og logistikvirksomheder. Uanset om virksomhedens labels udsættes for varme, kulde eller UV-lys, forbliver de læselige, så pakker og paller altid leveres på rette sted.

Labels med direkte termisk print har høj kvalitet, er omkostningseffektive og egner sig godt til kortvarige opmærkning, da de ikke kræver at der er et farvebånd i printeren.

Kompakte og bærbare letvægtsprintere, der printer labels og kvitteringer, hvor som helst der er behov for det. Det løser lagerets printbehov og sætter samtidig medarbejderne fri til at printe labels, uanset hvor de befinder sig, så de ikke skal spilde tiden med at gå hen og printe på en stationær, centralt placeret printer. Labelprinterne er altså med til at øge antallet af printpunkter og gøre dem mere fleksible. Det bidrager til at reducere antallet af fejl.
Industrielle labelprintere er specialudviklet til store printvolumener og med tanke på nem integrering, høj printhastighed og lang holdbarhed. De er udviklet til høj kapacitet og stor effektivitet i krævende lagermiljøer.
Disse labelprintere har Bluetooth- og wi-fi-forbindelse. Det betyder, at et tryk på den bærbare computer eller et swipe på smartphonen er alt, hvad der skal til, for at oprette og printe labels – når som helst og hvor som helst.

Styrken ved teknologier, der kan ”tale sammen”

Male and female warehouse workers printing documents while sat at a desk

I en virksomhed med mange facetter, hvor tiden er altafgørende, er kommunikation særlig vigtig for at opnå en problemfri drift. Med det mener vi ikke bare kommunikationen fra person til person, selv om den også er vigtig. Vi mener faktisk kommunikationen fra den ene teknologi til den anden.

Når vi siger, at teknologier ”taler sammen”, betyder det, at der foregår automatiserede baggrundsprocesser, hvilket reducerer behovet for manuel dataindtastning og opdateringer væsentligt. Det betyder, at når du indtaster data på én maskine, sker det samtidig på alle maskiner. Eller når du indtaster data i ét format, vises de korrekt på andre maskiner – det er styrken ved reel integrering.

Det er teknologier, der ”taler sammen”, og det betyder, at hardware og software fungerer harmonisk med hinanden.

 
Eksempelvis fungerer automatisk identifikation inden for logistik og lagerbeholdning ved hjælp af en række forskellige teknologier. Det kan være ved hjælp af radiofrekvens, magnetstriber, stregkodelabels eller optiske hukommelseskort. Det vil sige, at forskellige teknologier kan indfange, dele og behandle data uden menneskelig indblanding.

Hvis man får denne form for automatisering implementeret korrekt fra starten med reel integrering, kan det betyde, at medarbejderne bruger meget mindre tid på opdatering, indtastning og fejlfinding ved labelprinterne, og meget mere tid på at gøre det, de er bedst til.

Ofte har virksomheder dog brug for en dygtig og erfaren printpartner til at sikre, at udstyret er korrekt integreret, og til at lette overgangen.


Vigtigheden af reel labelintegrering

A warehouse worker lifting a brown cardboard box with a black and white caution label off a shelf

Er du bekymret for, at ny labelprintteknologi kan medføre nedetid eller måske ikke kan integreres med dit nuværende lagerstyringssystem? Så er du ikke alene!

Faktisk viser vores undersøgelser, at virksomhedernes IT-ansvarlige ofte nævner nem integrering som en topprioritet, når de skal vælge nye maskiner.

Men hvorfor er korrekt integrering med ny teknologi egentlig så vigtig for lager- og logistikvirksomheder?

Tænk på al den tid, du kunne bruge på andre opgaver, hvis du ikke skulle håndtere nedetid eller fejlprintede labels forårsaget af mangelfuld integrering. Hertil kommer produktivitetstab, forsinkede eller mistede leverancer, medarbejderfrustrationer og generel utilfredshed hos kunderne.

Alle disse fejl påvirker ikke kun kundeoplevelsen og skaber endnu mere arbejde, når kunderne sender reklamationer. Det koster også tid, når den ødelagte labelprinter skal repareres, når der skal printes nye labels, og når fejlene skal rettes.

På samme måde er en stationær printer, hvor brugerne går frem og tilbage for at hente de printede labels, med til at forstyrre arbejdsflowet. En integreret, trådløs, mobil labelprinter kan fremskynde processerne og give synkroniseringsfordele, idet medarbejderne har mulighed for at printe på farten.

Gammelt udstyr kan gøre virksomheden mindre effektiv, blandt andet fordi man ikke kan bruge de bedste medier (som f.eks. labelruller) – da mere moderne medier måske ikke fungerer effektivt med gamle maskiner – samt hardware og software, der ikke er integreret med hinanden.

Velintegrerede, opdaterede teknologier vil derimod kunne leve op til kravene i din virksomhed og samtidig fremskynde processerne. Desuden er brugen af de rette medier med til at sikre printkvaliteten i hele printerens levetid.

Med en god printpartner får du ikke bare en løsning, der fungerer godt for virksomheden. Du får også evalueret og optimeret dine eksisterende arbejdsgange, og du er sikker på en problemfri integrering med de eksisterende systemer.

Det betyder, at selv om det er vigtigt at overveje udfordringerne ved integrering af udstyr, bør en god printerleverandør, som Brother, ikke kun påtage sig den del af processen. Der skal også ydes kontinuerlig support og ekspertbistand, så du kan træffe det valg, der er bedst for din virksomhed.


Integrering på voksende lagre

A warehouse worker applying a barcode label to a white cardboard box which is on a roller conveyer

Behovene hos en lagervirksomhed er naturligvis ikke de samme i dag, som de var for fem eller ti år siden. Det bliver særlig tydeligt, når man tænker på, hvordan teknologien og forbrugernes forventninger har ændret sig i samme periode.

For eksempel ved alle, der arbejder med lager og logistik, at forbrugerne i stor udstrækning skifter til onlinehandel, hvilket resulterer i stigende mængder af pakker. Og ikke nok med det: Kravene til levering samme dag eller næste dag har forstærket effekten, hvilket betyder, at kravene til lagrene er steget langt hurtigere, end de fleste kan følge med til.

Dermed er den traditionelle tilgang, hvor man havde en stationær printer stående på lageret, som medarbejderne skal gå frem og tilbage til for at printe, både forældet og upraktisk.

Men selv om de lageransvarlige godt er klar over, at de nuværende processer ikke længere er effektive, betyder det ikke nødvendigvis, at de ved, hvad de skal erstatte dem med.


De forskellige trin til succesfuld integrering af labelprintere

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests are looking at a clipboard, a forklift vehicle with a pallet of brown cardboard boxes is in the foreground

Der er ingen faste regler for, hvor lang tid det tager at integrere ny teknologi (ofte kræver den slags projekter både test, demo, pilotprojekt og godkendelse). Mens en ukompliceret integrering af ny labelprinter normalt kun varer cirka en time, kan de mere komplicerede projekter vare op til fire uger.

Processen er unik for den enkelte virksomhed, men din leverandør vil kunne give dig et mere præcist estimat. Derfor vil din leverandør også, umiddelbart efter den første kontakt, stille dig nogle spørgsmål om, hvilke ønsker og behov du har til dit nye system, for præcist at kunne vurdere, hvad der er den bedste løsning.

For eksempel:

A multicoloured tiled illustration highlighting the steps to label printer integration
De fleste leverandører gennemgår processen under et planlægningsbesøg. Herefter foreslår de et system, der optimerer din opmærkningsproces, så du sparer både tid og penge. I næste afsnit kan du læse mere om, hvordan Brother griber integrationsprocessen an for at sikre, at du får en printløsning, der er optimal for din virksomhed..

Brothers integrationsproces

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests carrying out stock checks

Hos Brother tilbyder vi en gratis gennemgang af din virksomhed, før implementeringsprocessen påbegyndes. Det gør vi for at sikre, at du får den optimale løsning til din virksomheds behov. Vi tager et grundigt kig på:

 • din eksisterende drift
 • dine ønsker og krav til fremtiden
 • dine labelspecifikationer
 • vores anbefalinger til en ny løsning
 • hvordan din nye løsning kan fungere sammen med dit eksisterende system

Når vi går videre i integrationsprocessen, yder vi både indledende og løbende support for at sikre, at din løsning fungerer, som den skal, og for at minimere eventuelle udfordringer. Det omfatter:

 • et møde, hvor det besluttes at teste et nyt koncept hos dig
 • en prøveprinter tilsluttes for at tjekke, at alt fungerer, som det skal
 • support på stedet med fejlfinding
 • et enkelt kontaktpunkt
 • konfigurering af indstillingerne for dine nye printere
 • fortsat support fra vores supportteam.

Når de nye printere er sat op, fortsætter vi med at identificere software- og firmware-forbedringer på tværs af vores globale supportteam og udsender opdateringer i realtid, så dit system altid fungerer bedst muligt. Det ser sådan ud:

 • kontinuitet i den personlige support
 • adgang til dedikeret udviklersupport
 • tre års garanti
 • mulighed for at opgradere til fem års garanti
 • løbende produktudvikling.

Brothers løfte om at være ”at your side” betyder, at vi ikke bare støtter din integrationsrejse før og under processen – vi yder også support bagefter. Det betyder, at vi er klar til at få dig op at køre igen så hurtigt som muligt, hvis der skulle opstå problemer.

Det betyder også, at vi, når vi implementerer din løsning, samler alle vores erfaringer, som vi deler med vores internationale supportteam. På den måde har vores team adgang til alle detaljer i din opsætning, hvis du støder på problemer i fremtiden, så du altid er sikret den bedst mulige hjælp.

Det betyder også, at vi kan udnytte de erfaringer, vi gør os, til at udvikle relevante softwareopdateringer og fortsætte med at forbedre vores løsninger, så de passer perfekt til dine arbejdsgange i fremtiden.

Hos Brother anbefaler vi at bruge en integreret softwareløsning til labeldesign, der kommunikerer med virksomhedens ERP- eller WMS-system, for at sikre, at alle labels indeholder alle de nødvendige oplysninger, uden den store indsats.

Ved at integrere labeldesign-software som BarTender, NiceLabel eller Teklynx med WMS-systemer som Korber, SAP og Blue Yonder minimeres behovet for at indtaste oplysninger manuelt. Det betyder færre fejl, og du skal derfor ikke bruge ret megen tid på ommærkning. Med en SOTI-løsning kan du nemt fjernadministrere en hel serie labelprintere.

Som godkendt partner til alle de store labelhåndteringsløsninger (og et konstant voksende antal uafhængige softwareleverandører) forpligter Brother sig til at sikre, at vores printere kan tale med den software og de systemer, du foretrækker i din virksomhed.

Med labelhåndteringssoftware får du følgende fordele:

 • Hurtig og nem opsætning: Nem integrering med virksomhedens ERP-system giver kontinuerligt labelprint, uanset om du i forvejen har Brother-produkter eller har planer om at skifte.
 • Førende løsninger og løfte om support: Samarbejdsbaseret innovation sikrer den bedste kombination af printerfunktioner, software og Brothers løfte om support: ”at your side”.
 • Problemfri drift: : Oprettelse af stregkodelabels til en bred vifte af applikationer via automatiserede processer, der sikrer problemfri drift.

Vi elsker labels

A male warehouse worker wearing a high visibility vest placing brown cardboard boxes on shelves with a Brother industrial label printer in the foreground

Vi ved godt, det kan være overvældende for en virksomhed at indføre ny teknologi. Derfor samarbejder vi tæt med vores partnere og forhandlere for at sikre, at du er fuldt ud tilfreds med dine nye labelprintere.

Årsagen til, at vi er så omhyggelige i de tidlige faser af integrationsprocessen, er, at vi ønsker at have det mest komplette billede af dit eksisterende setup. Det giver os ikke bare mulighed for at sikre en problemfri implementering, men også for at anbefale områder, hvor du kan effektivisere den måde, du printer på – og potentielt spare både tid og penge.

Uanset din virksomheds størrelse eller printbehov ændrer vores supportniveau sig ikke. Vi er stolte af at være så opmærksomme på detaljen. Det betyder nemlig, at du kan holde din virksomhed kørende i sikker forvisning om, at vi tager hånd om alle dine opmærkningsbehov.

Vi elsker labels.


Kontakt en ekspert

Hvis du ønsker at tale med en af vores printeksperter for at komme i gang med integrationsprocessen, kan du kontakte os her.

Download vores guide

Hvis du vil vide mere om integrering med Brother, kan du downloade vores guide til integrering af nye labelprintere på dit lager her.

Læs mere

Hvis du gerne vil have en gratis demo af vores printløsninger, kan du anmode om den her

Mere fra Auto ID

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen