1. Hjem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljø og bæredygtighed
  4. Værdier og filosofi
Ichiro Sasaki

Brothers koncerndirektør om Brothers værdier og filosofi

At opnå et bæredygtigt samfund


Brother Group har produceret og leveret en bred vifte af produkter igennem de mere end 100 år virksomheden har eksisteret, og har været tilpasset samfundets og kundernes skiftende behov. Brothers mission er fortsat at levere "overordnet værdi" for kunderne samt imødekomme de nye behov, som opstår, efterhånden som samfundet ændrer sig.

Globalt set bevæger vi os mere og mere hen mod et samfund med mere fokus på miljøet og derfor et "CO2-samfund" grundet flere forskellige klimarelaterede tiltag. Det gør vi for at minimere indflydelsen på det globale miljø og opnå et bæredygtigt samfund samtidig med at vi opretholder den økonomiske vækst. Der er i den forbindelse blevet etableret nogle internationale rammer for dette, eksempelvis verdensmålene for bæredygtig udvikling (Verdensmålene - SDG'er), Paris-aftalen (en international aftale om at minimere klimaforandringerne) og den såkaldte "Osaka Blue Ocean Vision*".

Brother Group anerkender det akutte behov, der er for den slags tiltag i forhold til problemerne i det globale miljø, såvel som betydningen af at forholde sig til "ESG" (Environmental, Social and Governance) for dens bæredygtige vækst.

Styrkelse af aktiviteter baseret på Brother Groups "Environmental Vision 2050”

Miljøet, samfundet og de økonomiske systemer har været under forandring, og samfundsmæssigt har forandringerne været betydelige. På baggrund af disse forandringer har Brother Group i marts 2018 formuleret sin "Environmental Vision 2050" for at bidrage til en løsning af de problemer, der kan ramme samfundet såsom klimaforandringer. Visionen er dog også lavet for at medvirke til at skabe et bæredygtigt samfund, der er i tråd med Brother Groups miljøpolitik.

På baggrund af denne miljøvision vil Brother Group styrke sine aktiviteter relateret til reduktion af CO2-udledning, genbrug af ressourcer og bevarelse af biodiversiteten. I forhold til Brother Groups samlede CO2-udledning (afgrænsning 1 & 2) er der leveret stabile resultater ved løbende energibesparende aktiviteter samt udskiftning af materialer, der bliver anvendt på fabrikker udenfor Japan. Der er opnået en reduktion på 28 % i forhold til målet på 30 % for år 2050, der blev fremsat i 2015. Brother Group vil komme med yderligere initiativer såsom ressourcegenbrug i værdikæden samt løbende forbedringer og aktiviteter.

Løbende bestræbelser på at igangsætte miljøaktiviteter

I Brother Groups Global Charter, der ligger til grund for alle Brother Groups aktiviteter, lover Brother Group at gøre sit for at bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet. Dette skal opnås ved løbende at vurdere virksomhedens miljøpåvirkning i alle sammenhænge. Brother Group har desuden øget sine miljøaktiviteter med forskellige interessenter ud fra et samlet budskab, der lyder: "Vi arbejder sammen for et bedre miljø".

At vinde folks tillid

Brother Group mener, at kundernes problemer kan løses ved at imødekomme de miljømæssige krav og standarder, der er fremlagt af de respektive lande. Brother Group har arbejdet hårdt for at udvikle miljøvenlige produkter, så vi kan medvirke til at løse samfundsmæssige problemer og vinde kundernes tillid. Jeg mener, at alle Brother-ansatte bør anerkende, at de samfundsmæssige krav afspejler kundernes behov, og at vi derfor bør skabe produkter og services, der "forstærker" disse. Jeg vil, som en del af ledelsen, gøre mit bedste for for at dette sker, samt at vi opnår tillid fra samfundet på langt sigt.

Ichiro Sasaki
Koncerndirektør
Brother Industries, Ltd.
September 2019


*Denne verdensvision blev delt ved G20 Osaka Summit, der stiler efter stabilitet og vækst i den globale økonomi samt at reducere yderligere forurening af plastikaffald i havene til 0 i år 2050.

skolebørn i regnskoven

Social og etisk politik

Brother er stolt af sine retfærdige og respekterede arbejdsvilkår, der er bygget på et solidt fundament af tillid og integritet. Vores etiske retningslinjer og interne Brother Group Global Charter guide viser vej, når det gælder relationer med interessenter, hvilket sikrer ensartethed i vores beslutninger, handlinger og opførsel og hjælper os samtidig med at opnå vores "at your side"-filosofi i alt, hvad vi gør.

Læs om vores sociale og etiske politik

miljø båd flod regnskov skyer

Miljøpolitik

Brother arbejder kontinuerligt på at reducere miljøbelastningen samt at øge bæredygtigheden i vores virksomhed. Vi tænker på miljøet i alle stadier af vores produkters livscyklus, lige fra design, udvikling og produktion til brug hos kunden, affaldshåndtering og genanvendelse.

Læs vores miljøpolitik