Brother-koncernens miljøstrategi

Gennemførsel af aktiviteter for at opnå et bæredygtigt samfund.

I overensstemmelse med Brother Group Global Charter, som blev etableret i 1999, lover Brother-koncernen at hjælpe samfundet til at opnå en bæredygtig udvikling ved aktiv og kontinuerligt at vurdere miljøpåvirkningen i alle aspekter af vores virksomhed for at opnå vækst for koncernen. Brother-koncernen introducerede også Brother Group Environmental Policy (miljøpolitik) for at være en virksomhed, der leverer miljøvenlige produkter, hvor miljøpåvirkningen bliver vurderet gennem hele produktets livscyklus, og til at opfordre alle Brothers ansatte verden over til at involvere sig i at bevare miljøet.

Brothers miljøaktivitets-budskab lyder: "Samarbejde for et bedre miljø."

Brother vil øge fokus på miljøvenlige tiltag i alle vores forretningsaktiviteter for at hjælpe med at bygge et bæredygtigt samfund.

Brother-koncernens miljøpolitik og dens miljøaktiviteter

Brother-koncernens miljøpolitik er baseret på Brother Group Global Charter og opsummerer specifikke koncepter for miljøaktiviteter. Det udgør en samlet miljøpolitik for hele koncernen, udvikler Brothers globalt aktiviteter for at beskytte miljøet, og stræber efter at levere ny værdi ikke kun via produkters ydelse og kvalitet, men også miljøhensyn.

Grundlæggende filosofi

Brother-koncernen skal positivt og kontinuerligt bidrage til at reducere miljøbelastningen i alle aspekter af vores virksomhed, så samfundet kan opnå en bæredygtig udvikling.

Grundlæggende miljøpolitik

Hensynet til miljøet skal være hjørnestenen i alt, hvad vi gør. Sikkerhed og miljøbelastning skal være de primære hensyn i alle stadier af et produkts livscyklus, lige fra design, udvikling, produktion, kundens brug og affaldshåndtering til genanvendelse.

 

Brothers miljøpolitik