Garantiinformation

Alle Brother produkter gennemgår skrappe tests og er designet til at holde,
men skulle der mod forventning opstå en fejl, er vi klar til at hjælpe.

På mange af vores maskiner tilbyder vi udvidet garanti, hvis du registrerer
din maskine på Brother Online senest 60 dage efter købet.

 

Registrér din maskine i dag

Udvidet garanti

Hos Brother bestræber vi os på at være "at your side" og give den bedste kundesupport. Det underbygger vi ved at yde udvidet garanti på mange maskiner. Garantien er opdelt i tre grupper. Én til maskiner i Personal-serierne, én til maskiner i Professional-serierne, RJ-, PJ- og TD-modeller og én til P-touch og QL-modeller.

Betingelsen for at opnå den udvidede garanti og on-site SWAP-service er, at maskinen bliver registreret på vores hjemmeside senest 60 dage efter købet. For at opretholde den udvidede garanti er det en betingelse, at produktet har været anvendt som beskrevet i brugsanvisningen, og at der udelukkende er brugt originale Brother forbrugsstoffer. Overholdes dette ikke, bortfalder den udvidede garanti.

Vi yder support i hele maskinens levetid.3 års garanti med on-site SWAP-service det første år

Første år er med on-site SWAP-service.

2. og 3. år skal maskinen indsendes til vores værksted i Ishøj.3 års garanti med on-site SWAP-service i alle 3 år

Maskinen har on-site SWAP-service i hele garantiperioden.3 års garanti

Maskinen skal indsendes til vores værksted i Ishøj.


On-site SWAP-service

Tro det eller ej - men selv en Brother-maskine kan få funktionssvigt. Og er du afhængig af din Brother-maskine i det daglige, kan det være til stor gene at skulle undvære den, mens den er til reparation. Derfor tilbyder vi gratis "on-site SWAP-service" på mange af vores modeller. Denne service går i korte træk ud på, at vi ombytter maskinen, hvis uheldet skulle være ude. Der vil simpelthen blive leveret en tilsvarende maskine til dig, og typisk inden for 1-2 dage!

- Kort fortalt:

On-site SWAP-service giver dig ret til vederlagsfrit:

  • Telefonisk at få afhjulpet problemer og spørgsmål i forbindelse med bruges af maskinen.

  • Hvis problemet ikke kan løses telefonisk at få ombyttet maskinen. Det er en betingelse, at maskinen har været anvendt som beskrevet i brugsanvisningen.

Opstår der problemer, bedes du kontakte Brothers support og:

  • Oplyse serienummeret på maskinen og beskrive problemet.

  • Samarbejde med supportmedarbejderen for at finde frem til, om der er tale om en fejltilstand, du selv kan afhjælpe (fejl i anvendelse, opbrugte forbrugsstoffer), eller om der er tale om fabrikationsfejl, hvor on-site SWAP-service træder i kraft.

Ikke omfattet af on-site SWAP-service:

  • Opsætning/fejlfinding på pc.

  • Almindelig vedligeholdelse af maskinen, udskiftning af forbrugsstoffer, udskiftning af dele efter almindelig slitage samt fejlbetjening.

  • Indkodning af oplysninger i den ombyttede maskine - f.eks. indkodning af faxnumre i en telefax.

 


  • Hurtigere service, når du registrerer

    Registrering af produktet giver en række fordele: Hvis du har et problem, vil din forespørgsel blive behandlet hurtigere, du får mulighed for at drage fordel af forbedret garantistøtte og i visse kampagneperioder kan du endda kræve gratis gaver eller ’penge tilbage’.  Inden registrering bør du kontrollere, om der er eventuelle specielle tilbud for dit produkt og notere den specifikke kampagnekode.