1. Hjem Brother
 2. Løsninger til virksomheder
 3. Ressource-center
 4. Blog
 5. Effektivitet
 6. 2023
 7. Kontordecentralisering – en global trend, alle IT-ansvarlige bør være opmærksomme på
A man smiling and sitting at his kitchen table working on a laptop. In the background, a blurry black and beige kitchen cupboard and bright window is visible

Kontordecentralisering – en global trend, alle IT-ansvarlige bør være opmærksomme på

Dynamikken i vores måde at arbejde på er forandret. Flere medarbejdere end nogensinde før arbejder hjemmefra, kontorerne bliver mindre, møderne foregår online, og investeringerne i cybersikkerhed øges i takt med, at teknologien udvikles til den nye måde at arbejde på. Udfordringen for de IT-ansvarlige er nu at tilpasse systemerne, så alle trives i den nye, decentraliserede virkelighed.

Der sker mange forandringer gennem et helt arbejdsliv, men næppe nogen så markante som denne.

Decentralisering er blevet en global trend, idet magten bevæger sig væk fra centrale kontorer, enkeltpersoner og infrastruktur.

Det giver sig udslag i fælles arbejdsstationer, migration til cloud-tjenester, forbedret kontorteknologi og en øget evne til at arbejde effektivt uden kolleger omkring sig.  

Som et indlæg i debatten skriver Arman Eshraghi, der er CEO for analyseplatformen Qrvey, følgende i Forbes1: ”Langsigtet decentralisering er essentiel for skalering og stabilitet.”

”Det kan være svært at fatte, at verden nok har taget større skridt i retning af decentralisering i det seneste årti, end i de foregående 10.000 år.”

Hvad har egentlig forårsaget den igangværende decentralisering??

Den mest indlysende årsag er Corona-pandemien og virksomhedernes reaktion herpå.

I henhold til Eurostat2 er antallet af medarbejdere i EU, der ’normalt arbejder hjemmefra’ steget med 8 % fra 2019 til 2021. 

Samtidig viser en undersøgelse fra Square talk3, at 90 % af medarbejderne føler sig ’lige så produktive’, når de arbejder hjemmefra, at 84 % er gladere for at arbejde hjemmefra efter pandemien, og at mange ligefrem er villige til at gå ned i løn.

Kort fortalt er det nu dét, medarbejderne ønsker og forventer, så virksomhederne er nødt til at tilpasse sig.

Det sker også, men måske ikke i helt samme takt. Virksomhederne ønsker nemlig en arbejdsuge med mindst fire dage på kontoret, mens de ansatte ønsker en arbejdsuge med højst tre dage på kontoret.

Eftersom det i øjeblikket er arbejdstagers marked, kommer virksomhederne sandsynligvis til at bøje sig for at fastholde medarbejderne.  

Pandemien er dog ikke den eneste drivkraft bag den øgede decentralisering.

En yngre og mere teknologikyndig arbejdsstyrke har skubbet grænserne på dette område i mindst ti år nu.

Eksempelvis åbnede WeWork-megakontorfællesskabet for iværksættere i New York i 2011, og snart efter ekspanderede det ud over alle grænser til populære teknologibyer i Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien og Storbritannien.

Mange større virksomheder udnytter nu også deres kontorfaciliteter på en anden måde, så medarbejderne får fælles arbejdsstationer, bedre kantinefaciliteter og den nyeste teknologi. Man går altså væk fra det traditionelle, afdelingsopdelte kontorlandskab.

Hvordan reagerer virksomhederne på decentraliseringen?

Virksomhederne er nødt til at imødekomme ønsket om at arbejde hjemmefra. Det har flere afsmittende effekter, som eksempelvis behov for mindre og færre kontorer, da medarbejderne benytter dem mindre. 

Der er også en tendens til, at små og mellemstore virksomheder lejer kontorlokaler i stedet for at investere i  erhvervsejendomme.

Det viser, at virksomhedsledere har decentraliseringen for øje og godt ved, hvor vigtigt det er at være fleksible og at kunne tilbyde nye måder at arbejde på uden faste investeringer i mursten.  

Jim Coleman, der er økonomidirektør hos WSP UK, siger: ”Jeg tror ikke, virksomhederne ønsker at gå tilbage til den gamle måde at arbejde på, og det har en direkte effekt på kontorlokalerne.”

Og efterhånden som flere og flere medarbejdere arbejder hjemmefra, bliver de sikkerhedsrisici, der er forbundet med decentraliseringen, tydeligere. Når et stigende antal medarbejdere arbejder væk fra kontoret, øges risiciene. Derfor prioriterer virksomhederne nu online sikkerhed højere end nogensinde før, især forbedring af netværks- og enhedssikkerhed for de medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

I henhold til Red Hat’s 2023 Tech Outlook4-rapport vil de IT-ansvarlige investere mere i cybersikkerhed end i innovation i 2023. 

Undersøgelsen, der omfatter 1.703 IT-ansvarlige, viser, at investering i sikkerhed bliver ’langt’ den vigtigste prioritering i de næste 12 måneder, idet 44 % har den med i top 3, efterfulgt af cloud-infrastruktur (36 %) og IT-/cloud-styring (35 %).

Forbedring af netværkssikkerheden kan opnås ved hjælp af virtuelle private netværk (VPN), introduktion af to-faktorgodkendelse (2FA) eller Media Access Control-adressefiltre (MAC).

Enhedssikkerhed håndteres derimod nu oftere ved hjælp af single sign-on (SSO) eller biometrisk godkendelse, som eksempelvis ansigtsgenkendelse.    

Faktisk vil 30 % af alle globale virksomhedskoncerner i 20245 vælge enheder med færre funktioner, idet man bliver mere selektiv, hvad angår specifikationerne.

Den fysiske infrastruktur er dog stadig lige vigtig.

Two colleagues sitting in a co-working space talking to each other, holding a laptop and files

Bevægelsen hen imod mindre og smartere teknologi

En hurtig og nem metode til at spare plads er at gennemtænke virksomhedens teknologibehov.
 
For eksempel kan man vælge små, alt-i-én A4-printere, der kan printe i både A3 og A4. Dermed samles kontorets behov i en enkelt, mindre og mere funktionel enhed. På den måde går mange virksomheder væk fra de store, pladskrævende A3-kopimaskiner og vælger i stedet en mere strømlinet løsning. 
 
Således sparer virksomhederne ikke alene både plads og penge. Færre og mere effektive maskiner er også med til at understøtte de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter (ESG) – et andet vigtigt punkt for proaktive virksomheder i 2023.
 
Den bedste metode er her at vurdere om virksomheden har behov for stort, centraliseret udstyr og at gennemgå infrastrukturen eller tage en ekspert med på råd. Dermed kan brugernes behov redefineres i det nye, decentraliserede landskab. 
 
Det er vigtigt at tilbyde det rette udstyr til den rette bruger, uanset om vedkommende arbejder hjemmefra eller ej.

Hvordan kan decentralisering gavne virksomheden?

Der er ingen tvivl om, at decentraliseringen er kommet for at blive. Så det bedste man kan gøre, er at imødekomme den for at bevare konkurrenceevnen og fastholde medarbejderne.
 
Faktisk er decentraliseringen på mange måder til gavn for virksomhederne.
 
Forbedret teknologi betyder mere effektive processer, lavere omkostninger og gladere medarbejdere, hvilket i sidste ende fører til øget kundetilfredshed.

Hvis man eksempelvis udstyrer IT-systemet med Intelligent Automation, der understøtter fjernarbejde, behøver medarbejderne ikke længere at logge ind på de ældre systemer på kontoret.


Cloud-baserede softwareløsninger er desuden med til at minimere den tid, medarbejderne bruger på gentagne, manuelle dataopgaver – det frigør tid til i stedet at fokusere på kundetilfredshed.

Også Robotic Process Automation-software (RPA) kan give store besparelser på omkostningerne, og netop derfor var mange finansielle institutioner hurtige til at implementere det.

”I kølvandet på finanskrisen og Corona-pandemien stræber virksomheder fortsat efter øget effektivitet og forbedret produktivitet,” forklarer Steve Perkins, der er teknologidirektør i Grant Thornton-koncernen6.
 
”I vores digitale tidsalder vender virksomheder sig i stigende grad mod teknologien for at finde svar.”
 
Overordnet set giver decentralisering medarbejderne mulighed for at blive mere fokuserede og tilfredse.
 
De slipper for omkostningerne ved at pendle til og fra arbejdet, og med den rette teknologi implementeret, kan de opnå sikker adgang til virksomhedens systemer hvor som helst fra.   
 
Det medfører på den anden side en mere positiv virksomhedskultur, der bygger på tillid og frihed frem for fremmøde på kontoret.
 
Henning Elkjær, Sales Director, Denmark and Norway for Brother Nordic udtaler ”Decentraliseringen har medført et seismisk skift i den måde, virksomheder arbejder på.”   
 
”Direktørerne behøver ikke længere at være fysisk til stede i virksomhedens hovedkvarter fem dage om ugen for at lede og fordele arbejdet.”
 
”De kan nu i stedet tilbyde bedre arbejdsforhold til en uensartet arbejdsstyrke ved at investere i den rette teknologi, i sikker fjernadgang og i en bedre balance mellem arbejde og privatliv.”
 
”De IT-ansvarlige går ofte forrest i virksomhedens decentralisering, fra optimering af kontormaskiner til at sikre, at virksomheden investerer i de rette Cloud Computing-tjenester og sikkerhedsforanstaltninger.”
 
”Fra et operationelt synspunkt er det nu IT-chefens ansvar at bevare en høj produktivitet og omkostningseffektivitet, uanset om medarbejderne er på kontoret eller arbejder hjemmefra. Det kan godt være en lidt voldsom opgave.”
 
”Men hvis opgaven gribes korrekt an, ser vi det som en positiv mulighed for alle virksomheder. Ved at byde decentraliseringen velkommen kan man prioritere medarbejdernes trivsel og investere i den rette teknologi, så de ansatte kan vælge den måde at arbejde på, der passer den enkelte bedst.”     
 
Læs mere om, hvordan Brother kan hjælpe din virksomhed med decentralisering her


 • 1 - https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/05/10/why-business-leaders-should-prepare-for-the-shift-to-decentralization/?sh=5e80a4f2d601
 • 2 - https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221108-1
 • 3 - https://squaretalk.com/remote-work-statistics/
 • 4 - https://www.zdnet.com/article/when-it-comes-to-tech-spending-in-2023-theres-one-top-priority/
 • - https://www.grantthornton.global/en/insights/growthiq/automation/
 • 6 - https://www.grantthornton.co.uk/insights/international-business-report-h1/

Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen